ČSN 73 0525 (730525) Aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví obecné zásady pro projektování akustiky uzavřených prostorů, určených k poslechu hudby a řeči v nově budovaných nebo rekonstruovaných objektech. Uvádí hlavní opatření z hlediska stavební akustiky k ochraně těchto prostorů proti vnějšímu a vnitřnímu hluku v objektech, požadavky na objem prostoru, doporučení pro poměry jeho základních rozměrů a pro jeho tvar z hlediska možnosti vzniku rušivých akustických jevů v něm, dále popisuje chování prostorově tvarovaných hraničních ploch při utváření zvukového pole, způsoby jejich využití při projektování akustických úprav a postup výpočtu doby dozvuku včetně korekce na útlum zvuku při šíření ve vzduchu v oktávových pásmech. Kmitočtový průběh vypočítané doby dozvuku se kontroluje ve vztahu k optimální době dozvuku pomocí doporučeného maximálního rozmezí poměru těchto dob. V normě se poukazuje na současné možnosti aplikace počítačové techniky pro simulaci šíření zvuku a vyhodnocování akustických veličin odvozených z impulsové odezvy počítačového modelu prostoru.

Označení ČSN 73 0525 (730525)
Katalogové číslo 51985
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1998
Datum účinnosti 1. 3. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963519852
Tato norma nahradila ČSN 73 0525 (730525) z prosince 1964
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0526 (730526)
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku

ČSN EN ISO 3382-2 (730534)
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

ČSN 73 0527 (730527)
Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

ČSN EN ISO 11654 (730528)
Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 05 25
  • ČSN 730525
  • ČSN 73 05 25 : 1998
  • ČSN 730525:1998
  • ČSN 73 0525:1998