ČSN EN ISO 10077-1 (730567) Aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje metody pro výpočet součinitele prostupu tepla oken a dveří, které se skládají ze zasklení a/nebo z neprůsvitných výplní montovaných v rámu, s okenicemi nebo bez nich. Tato norma zohledňuje různé druhy zasklení (sklo nebo plasty; jednoduché nebo vícenásobné zasklení; s pokovením o nízké emisivitě a bez pokovení; s meziprostorem plněným vzduchem nebo jinými plyny); neprůsvitné výplně v oknech nebo ve dveřích; různé druhy rámů (dřevěných; plastových; kovových s přerušením nebo bez přerušení tepelného mostu; kovových s kovovými bodovými spoji nebo s jakoukoliv kombinací materiálů) a tam, kde je to vhodné, závisí přídavný tepelný odpor různých druhů uzavřených okenic a vnějších žaluzií na jejich průvzdušnosti. Součinitele prostupu tepla střešních oken a ostatních přečnívajících oken se mohou počítat podle této normy, za předpokladu, že se součinitel prostupu tepla profilů rámů těchto oken stanovuje měřením nebo numerickým výpočtem. Typické hodnoty pro zasklení, rámy a okenice jsou uvedeny v přílohách. Vlivy tepelného mostu v ostění nebo v připojovací spáře rámu okna nebo dveří a obvodového pláště jsou z tohoto výpočtu vyloučeny. Výpočet nezohledňuje vlivy slunečního záření; přenos tepla způsobený vzduchovou netěsností (viz norma pod M2-6); výpočet kondenzace; větrání vzduchových vrstev ve dvojitých a zdvojených oknech a obklopující části arkýřového okna. Tato norma neplatí pro lehké obvodové pláště a ostatní prosklené konstrukce (viz ostatní normy pod M2- 5 a průmyslová, komerční a garážová vrata.

Označení ČSN EN ISO 10077-1 (730567)
Katalogové číslo 507732
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135077328
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10077-1 (730567) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10077-2 (730567)
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy