ČSN EN IEC 61800-5-3 (351720)

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-3: Bezpečnostní požadavky - Funkční, elektrické a ekonomické požadavky na kodéry

ČSN EN IEC 61800-5-3 Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-3: Bezpečnostní požadavky - Funkční, elektrické a ekonomické požadavky na kodéry
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61800, která je norma výrobku, specifikuje požadavky a poskytuje doporučení pro návrh a vývoj, integraci a validaci bezpečnostních kodérů (Encoder(SR)) z hlediska jejich funkční bezpečnosti, elektrické bezpečnosti a podmínek prostředí. Vztahuje se na Encoder(SR), které jsou součástí PDS(SR).
POZNÁMKA 1 - Termín "integrace" se vztahuje na samotný Encoder(SR), nikoli na jeho začlenění do aplikace související bezpečností.
Na tento dokument se lze odvolávat a používat jej také pro Encoder(SR) v jakékoli jiné aplikaci související s bezpečností, například pro monitorování polohy související s bezpečností.
POZNÁMKA 2 - Tento dokument specifikuje pouze doplňující požadavky na funkční bezpečnost, elektrickou bezpečnost a podmínky prostředí, které nejsou jasně stanoveny v jiných částech souboru IEC 61800.
Tento dokument je použitelný v případech, kdy je požadována funkční bezpečnost kodéru a kdy Encoder(SR) pracuje převážně v režimu vysokých nároků nebo v nepřetržitém režimu.
POZNÁMKA 3 - Ačkoli je provoz Encoder(SR) v režimu nízké poptávky možný, tento dokument se soustřeďuje na režim vysoké poptávky a nepřetržitý režim. Bezpečnostní dílčí funkce implementované pro režim vysoké poptávky nebo nepřetržitý režim lze použít i v režimu nízké poptávky. Požadavky na režim nízké poptávky jsou uvedeny v IEC 61508 (soubor) [2]. Určitý návod pro odhad průměrné hodnoty pravděpodobnosti nebezpečné poruchy na vyžádání (PFDavg) je uveden v IEC 61800-5-2:2016, příloha F.
Požadavky normy IEC 61800-5-2:2016 pro PDS(SR) platí pro Encoder(SR) přiměřeně. Tento dokument obsahuje dodatečné nebo odlišné požadavky na Encoder(SR). Stanovuje bezpečnostní hlediska Encoder(SR) z hlediska rámce IEC 61508 (soubor) a zavádí požadavky na Encoder(SR) jako subsystémy systému souvisejícího s bezpečností. Je určena k usnadnění realizace elektrických/elektronických/programovatelných elektronických (E/E/PE) a mechanických částí Encoderu(SR) ve vztahu k bezpečnostním vlastnostem bezpečnostní dílčí funkce (funkcí) Encoderu(SR). Výrobci a dodavatelé Encoder(SR) pomocí normativních požadavků tohoto dokumentu uvedou uživatelům (systémovému integrátorovi, výrobci originálního vybavení) bezpečnostní vlastnosti Encoder(SR). To usnadní začlenění Encoderu(SR) do řídicích systémů souvisejících s bezpečností s využitím zásad normy IEC 61508 (soubor) a případně jejích specifických odvětvových implementací (například IEC 61511 (soubor) [3], IEC 61513 [4], IEC 62061 [5] nebo ISO 13849-1 a ISO 13849-2 (viz kapitola 2). Uplatněním požadavků z tohoto dokumentu jsou splněny odpovídající požadavky IEC 61508 (soubor), které jsou nezbytné pro Encoder(SR).

Označení ČSN EN IEC 61800-5-3 (351720)
Katalogové číslo 518825
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 2024
Datum účinnosti 1. 4. 2024
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 116 stran formátu A4
EAN kód 8596135188253
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61800-5-1 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

ČSN EN 61800-7-1 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní

ČSN EN 61800-7-201 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1

ČSN EN 61800-7-202 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2

ČSN EN 61800-7-203 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3

ČSN EN 61800-7-204 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4

ČSN EN 61800-7-301 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě

ČSN EN 61800-7-302 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě

ČSN EN 61800-7-303 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě

ČSN EN 61800-7-304 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě

ČSN EN 61800-9-1 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)

ČSN EN 61800-9-2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů

ČSN EN IEC 61800-1 ed. 2 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

ČSN EN IEC 61800-2 ed. 3 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 4 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody pro PDS a obráběcí stroje

ČSN EN IEC 61800-5-1 ed. 3 (351720)
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické

foo