ČSN EN 1996-1-1 (731101) Nové vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Část 1-1 Eurokódu 6 je obecným základem pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z nevyztuženého, vyztuženého a sevřeného zdiva. Jsou také uvedeny zásady pro navrhování předpjatého zdiva.
Tato část neplatí pro zděné prvky o ploše příčného řezu menší než 0,04 m2.
Vyztužené a sevřené zdivo ze zdicích prvků skupiny 4 a vystavené působení převážně svislého zatížení není v tomto dokumentu zahrnuto.
Část 1-1 poskytuje podrobná pravidla, která jsou použitelná zejména pro běžné budovy. Použitelnost těchto pravidel může být omezena z praktických důvodů nebo pro nezbytné zjednodušení; jejich použití a meze tohoto použití jsou vysvětleny tam, kde je toho zapotřebí.
Provádění je zahrnuto v rozsahu závažnosti tak, že je nezbytné vyznačit jakost použitých konstrukčních materiálů a výrobků a úroveň provádění na místě, které mají splňovat požadavky kladené na návrhová pravidla.
U druhů konstrukcí, jejichž navrhování není úplně pokryto Částí 1-1, při novém konstrukčním využití běžných materiálů, při užití nových materiálů nebo při působení zatížení nebo jiných vlivů, u nichž dosud chybí obvyklé zkušenosti, lze používat stejná ustanovení jako v této normě, ale je možné je doplnit.
Část 1-1 nepokrývá:
- odolnost proti požáru (je obsažena v EN 1996-1-2);
- specifické znaky zvláštních druhů pozemních staveb (např. účinky dynamických zatížení na vysoké budovy);
- specifické znaky zvláštních druhů inženýrských staveb (např. zděných mostů, přehrad, komínů a nádrží na kapaliny);
- specifické znaky zvláštních druhů konstrukcí (např. kleneb nebo kupolí);
- zdivo se sádrovou maltou s přísadou cementu nebo bez ní;
- zdivo se zdicími prvky, které nejsou kladeny ve vrstvách s pravidelnou vazbou (smíšené zdivo);
- zdivo vyztužené jinou než ocelovou výztuží.
Na tento dokument se vztahují předpoklady uvedené v EN 1990.

Označení ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Katalogové číslo 518807
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 3. 2024
Datum účinnosti 1. 4. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 124 stran formátu A4
EAN kód 8596135188079
Tato norma nahradila ČSN EN 1996-1-1 (731101) z listopadu 2022
ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) z listopadu 2013
ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A (731101) z března 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

foo