ČSN EN 1996-3 (731101) Aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1996-3 je českou verzí evropské normy EN 1996-3:1996. Je součástí souboru norem - částí Eurokódu 6 - pro zděné konstrukce. Stanovuje hlavní zásady pro zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí.
Norma v úvodní části uvádí termíny, názvosloví, značky a základní definice k pojednávané problematice, dále podrobněji popisuje hlavní zásady navrhování a použití metody dílčích součinitelů spolehlivosti. Pozornost je věnována navrhování nevyztužených zděných stěn s použitím zjednodušených metod výpočtu. V neposlední řadě se věnuje pozornost problematice zajištění prostorové tuhosti jednoduchých staveb definovaných vymezujících parametrů.
Zaváděná norma je členěna do čtyř základních kapitol, odpovídajících obsahem následující problematice: Všeobecně - Základy navrhování - Materiály - Navrhování s použitím zjednodušených metod výpočtu, to vše se zaměřením na nevyztužené zděné konstrukce. Kromě toho obsahuje norma 4 přílohy - dvě normativní (B,D) a dvě informativní ( A,C). První příloha A popisuje základní případy zjednodušených výpočtů zděných stěn budov s nejvýše třemi nadzemními podlažími. Přílohy B a C stanoví přípustné zjednodušené metody výpočtu vnitřních stěn, které nejsou namáhány svislým zatížením a na které působí buď omezené boční zatížení (příloha B), nebo rovnoměrné boční zatížení (příloha C). Poslední příloha D stanoví diferencovaně ve třech částech charakteristické pevnosti zdiva v tlaku, v tahu za ohybu a počáteční pevnost zdiva ve smyku; tabulkové hodnoty byly získány pro uvedené kombinace zdicích prvků a malty pro zdění s využitím výpočtových vztahů podle ČSN EN 1996-1-1.
Kromě uvedených příloh je norma vybavena rovněž národní předmluvou, národními poznámkami a informativní národní přílohou, udávající některé národně stanovené parametry a specifické národní doplňující informace.
Převzetí uvedené části zásadní evropské normy (Eurokódu 6) do soustavy národních norem je povinné a péčí ČNI zajištěný český překlad má posloužit odborné veřejnosti k zahájení používání této normy. Tato norma tak tímto definitivně vstupuje v platnost v ČR a po ukončení doby souběhu s dosud platnými národními normami ČSN 73 1101 a návazně i ČSN 73 2310 bude v roce 2010 spolu se všemi ostatními částmi Eurokódu 6 tvořit jedinou platnou a ucelenou soustavou převzatých evropských norem zahrnujících všechny potřebné zásady a pravidla pro navrhování, podrobné i zjednodušené statické a požární posuzování, volbu materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí v ČR.

Označení ČSN EN 1996-3 (731101)
Katalogové číslo 79841
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2007
Datum účinnosti 1. 12. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963798417
Změny a opravy Oprava 1 10.10t
Tato norma nahradila ČSN P ENV 1996-3 (731101) z listopadu 1999
ČSN EN 1996-3 (731101) z června 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

foo