ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma (Část 1-2 Eurokódu 6) stanoví obecná pravidla pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru.
ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 přejímá evropskou normu EN 1996-1-2:2005, včetně její změny a tvoří její české konsolidované znění.
Norma má pět základních kapitol, text normy doplňuje 5 příloh, věnujících se nejdůležitějším partiím požárního návrhu zděných konstrukcí ve větších detailech a podrobnostech. Norma stanoví hlavní zásady a pravidla pro zatížení i pro stanovení mechanických vlastností materiálů při požáru. Věnuje se metodám vyhodnocování a posouzení zděných stavebních prvků a konstrukcí, pro jednotlivé druhy a typy zděných konstrukčních prvků uvádí návrhové postupy pro zjišťování požární odolnosti, specielně pro zděné stěny. Z pěti příloh normy je nejrozsáhlejší příloha B, uvádějící evropskou zkušenost při hodnocení požární odolnosti zděných stěn v rozsáhlých tabelárních sestavách. Podrobněji o zjednodušených či přesnějších metodách výpočtů je pojednáno v přílohách C a D, v návaznosti na problematiku řešení detailů zděných konstrukcí doplňuje tyto informace příloha E. Součástí ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 je národní příloha NA k EN 1996-1-2, která určuje národně stanovené parametry (NSP) platné pro území České republiky.

Označení ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Katalogové číslo 94372
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 12. 2013
Datum účinnosti 1. 1. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8590963943725
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

foo