ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 802 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 30. 3. 2028. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma (Eurokód 6) stanoví základní pravidla pro navrhování vyztužených a nevyztužených zděných konstrukcí a základní požadavky na vlastnosti komponentů zdiva a zdiva samotného. Pojednává také o problematice trvanlivosti a stanoví základní pravidla statického výpočtu v podrobném členění pro jednotlivé případy zatížení a z pohledu jednotlivých mezních stavů zděných konstrukcí. Podrobně jsou stanoveny zásady a pravidla pro navrhování a konstruování zděných konstrukčních prvků a jejich částí, a to jak pro zdivo nevyztužené, tak i pro zdivo vyztužené, sevřené a předpjaté. Uvedena jsou i kritéria pro posuzování mezních stavů použitelnosti, podrobně jsou uvedeny podmínky pro konstrukční řešení prvků zděných konstrukcí, jejich spojů, návazností i detailů. Pozornost je věnována i základním pravidlům pro provádění zděných konstrukcí a staveb, podrobněji zpracovaných dále v části 2 Eurokódu 6. Text normy doplňuje 10 příloh, věnujících se nejdůležitějším partiím návrhu zděných konstrukcí ve větších detailech a podrobnostech.

Označení ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Katalogové číslo 94229
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963942292
Změny a opravy Z2 3.24t
Norma je platná do 30. 3. 2028
a bude nahrazena ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Tato norma nahradila ČSN EN 1996-1-1 (731101) z května 2007
ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

ČSN ISO 13822 (730038)
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3 NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures

foo