ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) Aktuální vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-1 +A1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
12 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma (Eurokód 6) stanoví základní pravidla pro navrhování vyztužených a nevyztužených zděných konstrukcí a základní požadavky na vlastnosti komponentů zdiva a zdiva samotného. Pojednává také o problematice trvanlivosti a stanoví základní pravidla statického výpočtu v podrobném členění pro jednotlivé případy zatížení a z pohledu jednotlivých mezních stavů zděných konstrukcí. Podrobně jsou stanoveny zásady a pravidla pro navrhování a konstruování zděných konstrukčních prvků a jejich částí, a to jak pro zdivo nevyztužené, tak i pro zdivo vyztužené, sevřené a předpjaté. Uvedena jsou i kritéria pro posuzování mezních stavů použitelnosti, podrobně jsou uvedeny podmínky pro konstrukční řešení prvků zděných konstrukcí, jejich spojů, návazností i detailů. Pozornost je věnována i základním pravidlům pro provádění zděných konstrukcí a staveb, podrobněji zpracovaných dále v části 2 Eurokódu 6. Text normy doplňuje 10 příloh, věnujících se nejdůležitějším partiím návrhu zděných konstrukcí ve větších detailech a podrobnostech.

Označení ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Katalogové číslo 94229
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963942292
Tato norma nahradila ČSN EN 1996-1-1 (731101) z května 2007
ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101) z dubna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1995-1-1 (731701)
Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN ISO 13822 (730038)
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures