ČSN ISO 13822 (730038)

Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma poskytuje obecné požadavky a postupy hodnocení existujících konstrukcí (budov, mostů, průmyslových staveb, atd.), které vycházejí ze zásad spolehlivosti konstrukcí
a z následků jejich porušení. Tato norma je založena na ISO 2394.
Normu lze použít pro hodnocení každé existující stavební konstrukce, která byla původně navržena, vypočtena a provedena na základě přijatých inženýrských zásad a/nebo návrhových pravidel, a také pro konstrukce provedené na základě kvalitní řemeslné práce, dlouhodobých zkušeností a obecně platných profesionálních postupů. K hodnocení mohou vést následující okolnosti:
- očekávaná změna v používání nebo prodloužení návrhové životnosti;
- ověření spolehlivosti (např. s ohledem na zemětřesení, zvýšené zatížení dopravou) požadované úřady, pojišťovnami, vlastníky, atd.;
- degradace konstrukce vlivem časově závislých zatížení nebo vlivů (např. koroze, únavy materiálů);
- poškození konstrukce od mimořádných zatížení (viz ISO 2394).
Pokud se uváží doplňující pokyny uvedené v příloze I, lze tuto mezinárodní normu použít i pro konstrukce objektů kulturních památek.
Tato mezinárodní norma je použitelná pro existující konstrukce z libovolného materiálu, i když může být vyžadována specifická úprava podle druhu materiálu (beton, ocel, dřevo, zdivo, atd.).
Tato mezinárodní norma poskytuje zásady pro stanovení zatížení a vlivů prostředí. Podrobně se musí také uvážit mimořádná zatížení, jakými jsou požár nebo seizmické zatížení.
Proti předchozímu vydání je celý text technicky revidován a přidána nová příloha I pro hodnocení konstrukcí objektů kulturních památek. Norma neobsahuje národní přílohu. Pokyny pro používání této normy jsou uvedeny v ČSN 73 0038

Označení ČSN ISO 13822 (730038)
Katalogové číslo 96239
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963962399
Tato norma nahradila ČSN ISO 13822 (730038) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 13 822
  • ČSN ISO 13822:2014
  • ČSN ISO 13 822:2014