ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101)

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
Označení ČSN EN 1996-1-1 +A1/NA ed. A (731101)
Katalogové číslo 94995
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963949956
Tato norma nahradila ČSN EN 1996-1-1/NA ed. A (731101) z listopadu 2011

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1990 NA ed. A (730002)
National Annex - Eurocode: Basis of structural design

ČSN EN 1995-1-1/NA ed. A (731701)
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

ČSN EN 1997-1/NA ed. A (731000)
National Annex - Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Tato národní příloha je anglickou verzí národní přílohy k EN 1997-1:2004, která je součástí ČSN EN 1997-1:2006)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1996-1-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-2/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry

ČSN EN 1996-3 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

ČSN EN 1996-3/NA ed. A (731101)
National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures