Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7234 - Vláknocementové výrobky

Zobrazit obsah třídy 72

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
500983 ČSN EN 492 +A1 (723401) - leden 2017
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
99201 ČSN EN 494 +A1 (723402) - březen 2016
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu
590 Kč vč. DPH
500984 ČSN EN 12467 +A1 (723403) - leden 2017
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
56167 ČSN EN 1170-1 (723410) - září 1999
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti"
125 Kč vč. DPH
56168 ČSN EN 1170-2 (723410) - září 1999
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním"
190 Kč vč. DPH
56169 ČSN EN 1170-3 (723410) - září 1999
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB
125 Kč vč. DPH
56170 ČSN EN 1170-4 (723410) - září 1999
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.06t


210 Kč vč. DPH
56171 ČSN EN 1170-5 (723410) - září 1999
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu"
190 Kč vč. DPH
56172 ČSN EN 1170-6 (723410) - září 1999
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu
125 Kč vč. DPH
56173 ČSN EN 1170-7 (723410) - září 1999
Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.06t


145 Kč vč. DPH
83556 ČSN EN 1170-8 (723410) - říjen 2009
Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech
190 Kč vč. DPH
58225 ČSN EN 1169 (723411) - březen 2000
Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu
190 Kč vč. DPH
76706 ČSN EN 15057 (723411) - říjen 2006
Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu
230 Kč vč. DPH
74612 ČSN EN 14649 (723412) - leden 2006
Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC)
230 Kč vč. DPH
82267 ČSN EN 15422 (723413) - duben 2009
Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů
190 Kč vč. DPH
82268 ČSN EN 15037-1 (723414) - duben 2009
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
590 Kč vč. DPH
89120 ČSN EN 15037-2 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky
350 Kč vč. DPH
89121 ČSN EN 15037-3 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky
350 Kč vč. DPH
94255 ČSN EN 15037-4 +A1 (723414) - prosinec 2013 aktuální vydání
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
440 Kč vč. DPH
93776 ČSN EN 15037-5 (723414) - říjen 2013
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění
550 Kč vč. DPH
86399 ČSN EN 15191 (723415) - červenec 2010
Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu
230 Kč vč. DPH
75128 ČSN EN 14650 (723430) - únor 2006
Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny
125 Kč vč. DPH
81114 ČSN EN 14651 +A1 (723431) - listopad 2008 aktuální vydání
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)
230 Kč vč. DPH
81115 ČSN EN 14721 +A1 (723432) - listopad 2008 aktuální vydání
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu
125 Kč vč. DPH
80128 ČSN EN 14845-1 (723433) - březen 2008
Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony
190 Kč vč. DPH
78505 ČSN EN 14845-2 (723433) - květen 2007
Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton
125 Kč vč. DPH
78507 ČSN EN 14889-1 (723434) - květen 2007
Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda
230 Kč vč. DPH
78508 ČSN EN 14889-2 (723434) - květen 2007
Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda
230 Kč vč. DPH