Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7234 - Vláknocementové výrobky

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
500983

ČSN EN 492 +A1 (723401) - leden 2017

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 31. lednu 2020 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
505547

ČSN EN 492 +A2 (723401) - říjen 2018

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
99201

ČSN EN 494 +A1 (723402) - březen 2016

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč vč. DPH
500984

ČSN EN 12467 +A1 (723403) - leden 2017

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
56167

ČSN EN 1170-1 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti"

125 Kč vč. DPH
56168

ČSN EN 1170-2 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním"

190 Kč vč. DPH
56169

ČSN EN 1170-3 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB

125 Kč vč. DPH
56170

ČSN EN 1170-4 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t


210 Kč vč. DPH
56171

ČSN EN 1170-5 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

190 Kč vč. DPH
56172

ČSN EN 1170-6 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu

125 Kč vč. DPH
56173

ČSN EN 1170-7 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t


145 Kč vč. DPH
83556

ČSN EN 1170-8 (723410) - říjen 2009

Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech

190 Kč vč. DPH
58225

ČSN EN 1169 (723411) - březen 2000

Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu

190 Kč vč. DPH
76706

ČSN EN 15057 (723411) - říjen 2006

Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu

230 Kč vč. DPH
74612

ČSN EN 14649 (723412) - leden 2006

Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC)

230 Kč vč. DPH
82267

ČSN EN 15422 (723413) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů

190 Kč vč. DPH
82268

ČSN EN 15037-1 (723414) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy

590 Kč vč. DPH
89120

ČSN EN 15037-2 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky

350 Kč vč. DPH
89121

ČSN EN 15037-3 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky

350 Kč vč. DPH
94255

ČSN EN 15037-4 +A1 (723414) - prosinec 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu

440 Kč vč. DPH
93776

ČSN EN 15037-5 (723414) - říjen 2013

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění

550 Kč vč. DPH
86399

ČSN EN 15191 (723415) - červenec 2010

Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu

230 Kč vč. DPH
75128

ČSN EN 14650 (723430) - únor 2006

Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny

125 Kč vč. DPH
81114

ČSN EN 14651 +A1 (723431) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)

230 Kč vč. DPH
81115

ČSN EN 14721 +A1 (723432) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu

125 Kč vč. DPH
80128

ČSN EN 14845-1 (723433) - březen 2008

Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony

190 Kč vč. DPH
78505

ČSN EN 14845-2 (723433) - květen 2007

Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton

125 Kč vč. DPH
78507

ČSN EN 14889-1 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč vč. DPH
78508

ČSN EN 14889-2 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč vč. DPH