Třída 7252 - Keramika kanalizační, hospodářská a chemická

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 295-1 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

350 Kč

ČSN EN 295-10 (725201) - říjen 2005

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 295-2 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

350 Kč

ČSN EN 295-3 ed. 2 (725201) - srpen 2012 aktuální vydání

Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 295-4 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

350 Kč

ČSN EN 295-5 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

230 Kč

ČSN EN 295-6 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

230 Kč

ČSN EN 295-7 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování

340 Kč

TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015

Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem

190 Kč

ČSN 72 5220 (725220) - květen 1973

Hospodářská kamenina. Jakost, tvary a rozměry

230 Kč

ČSN 72 5250 (725250) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody

230 Kč