Třída 7227 - Pomocné výrobky pro zděné konstrukce

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 845-1 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

550 Kč

ČSN EN 845-2 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

440 Kč

ČSN EN 845-3 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

340 Kč

ČSN EN 846-10 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek

190 Kč

ČSN EN 846-11 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

190 Kč

ČSN EN 846-13 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

230 Kč

ČSN EN 846-14 (722711) - únor 2013

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

230 Kč

ČSN EN 846-2 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč

ČSN EN 846-3 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč

ČSN EN 846-4 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.05t

355 Kč

ČSN EN 846-5 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)

190 Kč

ČSN EN 846-6 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)

190 Kč

ČSN EN 846-7 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou)

190 Kč

ČSN EN 846-8 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

255 Kč

ČSN EN 846-9 ed. 2 (722711) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

190 Kč
foo