Třída 7275 - Speciální technická keramika

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14232 (727500) - květen 2010

Speciální technická keramika - Termíny, definice a zkratky

570 Kč

ČSN EN ISO 19634 (727501) - leden 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Definice a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13383-1 (727504) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 1: Stanovení velikosti zrn a rozdělení velikosti částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13383-2 (727504) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17138 (727505) - září 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17139 (727506) - září 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) -Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení tepelné roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18608 (727507) - září 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí za atmosférického tlaku vzduchu - Stanovení odolnosti proti šíření trhlin zkoušením vrubové citlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17092 (727509) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení korozní odolnosti monolitických keramik v kyselých a zásaditých roztocích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CEN/TS 1071-7 (727510) - březen 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 7: Stanovení tvrdosti a modulu Young vnikací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 623-1 (727511) - říjen 2006 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 1: Stanovení přítomnosti vad penetrací barviva

125 Kč

ČSN EN 623-4 (727511) - duben 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 4: Stanovení drsnosti povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-1 (727513) - duben 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 23146 (727514) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 725-1 (727515) - únor 2008 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 1: Stanovení nečistot v oxidu hlinitém

190 Kč

ČSN EN ISO 23145-1 (727516) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků - Část 1: Sypná hmotnost po setřesení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23145-2 (727516) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení objemové hmotnosti keramických prášků - Část 2: Sypná hmotnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21821 (727519) - květen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků na přírodním slinování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21814 (727520) - květen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy prášků nitridu hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21813 (727521) - březen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy pro vysoce čisté prášky titaničitanu barnatého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 725-3 (727522) - září 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem

125 Kč

ČSN EN 725-5 (727522) - září 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic

230 Kč

ČSN EN ISO 18452 (727523) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 26423 (727524) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20502 (727525) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení přilnavosti keramických povlaků zkouškou vrypem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 23739 (727526) - leden 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody chemické analýzy práškového oxidu zirkoničitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 26424 (727527) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 26443 (727529) - duben 2024 nové vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14604 (727530) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody zkoušení keramických povlaků - Stanovení deformace při lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 820-1 (727533) - květen 2003

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu při zvýšených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 820-2 (727533) - listopad 2003

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 2: Stanovení deformace vlastním zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 820-3 (727533) - březen 2005

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro monolitické keramiky - Termomechanické vlastnosti - Část 3: Stanovení odporu termálního šoku náporem vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 820-4 (727533) - leden 2010

Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 4: Stanovení creepové deformace v ohybu za zvýšených teplot

230 Kč

ČSN EN 820-5 (727533) - leden 2010

Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách

340 Kč

ČSN EN ISO 17562 (727534) - září 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro lineární tepelnou roztažnost monolitické keramiky technikou táhla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 821-3 (727535) - červen 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Termofyzikální vlastnosti - Část 3: Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18755 (727536) - březen 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tepelné difuzity monolitické keramiky metodou záblesku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 843-1 (727541) - srpen 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu

340 Kč

ČSN EN 843-2 (727541) - srpen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t

460 Kč

ČSN EN 843-3 (727541) - listopad 2005

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 843-6 (727541) - březen 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení

440 Kč

ČSN EN 843-7 (727541) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky

230 Kč

ČSN EN 843-8 (727541) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541) - leden 2011

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení

190 Kč

ČSN EN ISO 24370 (727542) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou trámečku se zářezem chevron (CNB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20501 (727543) - květen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Weibullovo statistické údaje o síle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 20509 (727544) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení oxidační odolnosti neoxidové monolitické keramiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1006 (727545) - leden 2010

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností

190 Kč

ČSN EN ISO 17947 (727546) - srpen 2023

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody pro chemickou analýzu jemných prášků nitridu křemičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15866 (727551) - říjen 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení teplotní vodivosti keramických vláken

230 Kč

ČSN EN ISO 17161 (727552) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18754 (727556) - říjen 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení hustoty a zdánlivé pórovitosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19629 (727557) - říjen 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení jednorozměrné tepelné difuzivy flash metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22459 (727558) - říjen 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Vyztužování keramických kompozitů - Stanovení rozložení pevnosti v tahu a deformace v tahu po porušení vláken v multifilamentovém kabelu při teplotě okolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 658-1 (727560) - červen 1999

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 1: Stanovení tahových vlastností

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 658-4 (727560) - září 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 4: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce pod tlakem zkušebního vzorku s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 658-5 (727560) - červenec 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 5: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce s krátkou délkou upnutí (tříbodové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - květen 2023 aktuální vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1007-1 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 1: Stanovení obsahu keramických vláken včetně příměsí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-2 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 2: Stanovení lineární hustoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-3 (727565) - květen 2003

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 3: Stanovení tloušťky a průřezu vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1007-6 (727565) - červenec 2008

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 6: Stanovení tahových vlastností vláken při vysoké teplotě

340 Kč

ČSN EN 1007-7 (727565) - leden 2011

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 7: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do porušení vláken ve svazku při vysoké teplotě

340 Kč

ČSN EN 13235 (727567) - červen 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení creepového chování

230 Kč

ČSN EN 15335 (727568) - prosinec 2007

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení elastických vlastností rezonanční metodou do 2 000 °C

350 Kč

ČSN EN 1071-10 (727570) - leden 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku z příčného výbrusu

230 Kč

ČSN EN 1071-12 (727570) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem

340 Kč

ČSN EN 1071-13 (727570) - prosinec 2010

Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku

340 Kč

ČSN EN 1071-4 (727570) - červenec 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 4: Stanovení chemického složení elektronovou mikroanalýzou (EPMA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-11 (727570) - březen 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 11: Stanovení vnitřního napětí podle Stoneyeho rovnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15880 (727573) - listopad 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě metodou vytlačování jednotlivého vlákna

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15881 (727574) - listopad 2009

Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Stanovení styčného vlákno/matrix třecího smykového napětí při pokojové teplotě zkouškami v tahu na minikompozitech

230 Kč

ČSN EN ISO 19628 (727575) - září 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení měrné tepelné kapacity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14544 (727577) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastnosti při tlakovém namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12289 (727579) - prosinec 2005

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí - Stanovení smykových vlastností v rovině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14574 (727580) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastností při namáhání tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1894 (727582) - říjen 2005

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti ve smyku při zatížení tlakem na vzorcích s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17140 (727583) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17142 (727584) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15158 (727585) - únor 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15658 (727588) - květen 2008

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou horkého konce

230 Kč

ČSN EN 15365 (727589) - leden 2011

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických vláken při vysoké teplotě v nereaktivním prostředí - Stanovení creepového chování metodou studeného konce

230 Kč

ČSN EN ISO 15732 (727590) - prosinec 2005

Jemná keramika (speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou prostého ohýbaného trámečku se zářezem (SEPB)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18756 (727591) - prosinec 2005

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky při pokojové teplotě metodou ohybu s povrchovou trhlinkou (SCF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18757 (727592) - březen 2006

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení měrného povrchu keramických prášků adsorpcí plynu metodou BET

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18753 (727593) - březen 2018 aktuální vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14629 (727594) - říjen 2016

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14705 (727595) - červenec 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda tvrdosti monolitické keramiky při pokojové teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17172 (727596) - červenec 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení zhutňovacích vlastností keramických prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18610 (727597) - červenec 2021

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí v atmosferickém tlaku vzduchu - Stanovení elastických vlastností pomocí ultrazvukové techniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 19630 (727598) - leden 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20323 (727599) - leden 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti silných keramických povlaků při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč
foo