Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7210 - Zeminy, popisy a klasifikace

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
504775

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504776

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
92827

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - květen 2013 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

440 Kč vč. DPH
504170

ČSN EN ISO 22476-10 (721004) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502843

ČSN EN ISO 22476-11 (721004) - říjen 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
84254

ČSN EN ISO 22476-12 (721004) - říjen 2009

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)

340 Kč vč. DPH
500965

ČSN EN ISO 22476-15 (721004) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
73276

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t


475 Kč vč. DPH
73277

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t


355 Kč vč. DPH
92828

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - květen 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard

550 Kč vč. DPH
92385

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506531

ČSN EN ISO 22476-6 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
92386

ČSN EN ISO 22476-7 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
506532

ČSN EN ISO 22476-8 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
504777

ČSN EN ISO 14689 (721005) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
97558

ČSN 72 1006 (721006) - červen 2015 aktuální vydání

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

440 Kč vč. DPH
97097

ČSN EN ISO 17892-1 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

230 Kč vč. DPH
506897

ČSN EN ISO 17892-10 (721007) - květen 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507302

ČSN EN ISO 17892-11 (721007) - červenec 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505545

ČSN EN ISO 17892-12 (721007) - listopad 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97096

ČSN EN ISO 17892-2 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

230 Kč vč. DPH
99616

ČSN EN ISO 17892-3 (721007) - květen 2016

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503457

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - listopad 2017 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

350 Kč vč. DPH
502395

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
502394

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
504774

ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505068

ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - červen 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
505129

ČSN EN ISO 17892-9 (721007) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
506663

ČSN EN ISO 22477-1 (721008) - duben 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501286

ČSN EN ISO 22477-10 (721008) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
505283

ČSN EN ISO 22477-4 (721008) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
505965

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - leden 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
30753

ČSN 72 1010 (721010) - duben 1989

Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

340 Kč vč. DPH
77371

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - prosinec 2006

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění

945 Kč vč. DPH
77367

ČSN P CEN ISO/TS 22475-2 (721011) - únor 2007

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 2: Kvalifikační kritéria pro společnosti a zaměstnance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80663

ČSN P CEN ISO/TS 22475-3 (721011) - květen 2008

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 3: Posuzování shody společností a zaměstnanců třetí osobou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
97875

ČSN EN ISO 18674-1 (721012) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501152

ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - únor 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
504245

ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
98449

ČSN EN ISO 17628 (721013) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
91324

ČSN EN ISO 22282-1 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
91319

ČSN EN ISO 22282-2 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
91320

ČSN EN ISO 22282-3 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
91321

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
91322

ČSN EN ISO 22282-5 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
91323

ČSN EN ISO 22282-6 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
501852

ČSN P CEN/TS 17006 (721016) - březen 2017

Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
507042

ČSN EN 16907-1 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
507041

ČSN EN 16907-2 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507038

ČSN EN 16907-3 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 3: Stavební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507039

ČSN EN 16907-4 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
507040

ČSN EN 16907-5 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507043

ČSN EN 16907-6 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
5370

ČSN 72 1018 (721018) - duben 1970

Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin

125 Kč vč. DPH
30756

ČSN 72 1019 (721019) - červen 1989

Laboratorní stanovení smršťování zemin

190 Kč vč. DPH
5371

ČSN 72 1021 (721021) - duben 1970

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

65 Kč vč. DPH
5372

ČSN 72 1022 (721022) - duben 1970

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

65 Kč vč. DPH
30759

ČSN 72 1026 (721026) - prosinec 1992

Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou

125 Kč vč. DPH
98216

ČSN 72 1029 (721029) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení adsorpce vody podle Enslina

125 Kč vč. DPH
98215

ČSN 72 1068 (721068) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu

125 Kč vč. DPH
98214

ČSN 72 1070 (721070) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pH keramických surovin a hmot

125 Kč vč. DPH
98213

ČSN 72 1072 (721072) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot

125 Kč vč. DPH
98211

ČSN 72 1073 (721073) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením

125 Kč vč. DPH
98212

ČSN 72 1074 (721074) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem

190 Kč vč. DPH
98208

ČSN 72 1076 (721076) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin

125 Kč vč. DPH
98210

ČSN 72 1077 (721077) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv

230 Kč vč. DPH
98209

ČSN 72 1078 (721078) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků

125 Kč vč. DPH
98224

ČSN 72 1079 (721079) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů

125 Kč vč. DPH
98238

ČSN 72 1080 (721080) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin

125 Kč vč. DPH
98217

ČSN 72 1082 (721082) - listopad 2015 aktuální vydání

Vypalovací zkoušky keramických surovin

125 Kč vč. DPH
98218

ČSN 72 1083 (721083) - listopad 2015 aktuální vydání

Termické rozbory keramických surovin

190 Kč vč. DPH
98219

ČSN 72 1085 (721085) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení melitelnosti

125 Kč vč. DPH
98220

ČSN 72 1086 (721086) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů

190 Kč vč. DPH
98221

ČSN 72 1088 (721088) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení doby průtoku suspenze průtokovým viskozimetrem

125 Kč vč. DPH
98223

ČSN 72 1089 (721089) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení absolutní bělosti keramických surovin

125 Kč vč. DPH
98222

ČSN 72 1090 (721090) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení abrazivity plaveného kaolinu podle Einlehnera

125 Kč vč. DPH