ČSN EN ISO 22477-5 (721008) Nové vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev

ČSN EN ISO 22477-5 Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 22477-5 (72 1008)

Tento dokument stanoví specifikace pro provádění zkoušek injektovaných horninových kotev, jak jsou definovány v EN 1997-1 a EN 1537. V dokumentu jsou uvedeny 3 metody zkoušení. Zkušební Metoda 1 zahrnuje cyklické zatěžování s měřením deformací pro příslušný stupeň zatížení; zkušební Metoda 2 zahrnuje cyklickou tahovou zkoušku s měřením ztráty napětí na příslušném napínacím stupni a zkušební Metoda 3 zahrnuje postupné zatěžování po krocích s měřením deformací při udržování konstantního tahového napětí.
Tento dokument poskytuje specifikace pro zkušební zařízení, měřicí přístroje, zkušební postupy, definice a presentaci výsledků zkoušek a obsahu záznamů.
POZNÁMKA - Tento dokument neobsahuje specifikace pro velikost zkušební síly a omezující kritéria. Tyto aspekty jsou uvedeny v EN 1997-1 nebo v národním příloze v zemích CEN a v podobných národních dokumentech pro tyto zkoušky v zemích ISO.

Označení ČSN EN ISO 22477-5 (721008)
Katalogové číslo 510637
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135106370
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 22477-5 (721008) z ledna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 22477-1 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku

ČSN EN ISO 22477-10 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením

ČSN EN ISO 22477-4 (721008)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením