ČSN EN ISO 22476-3 (721004) Aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-3 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 355 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na nepřímé průzkumy zeminy standardní penetrační zkouškou, jako část geotechnického průzkumu a zkoušení podle EN 1997-1 a 1997-2, pro doplnění přímých průzkumů (např. vzorkování podle prEN ISO 22475-1).
Cílem standardní penetrační zkoušky je stanovení odporu zeminy na čelbě vrtu k dynamické penetraci děleného pouzdra odběrného přístroje a odebrání porušených zkušebních vzorků pro účely pojmenování a popisu (SPT). Ve štěrkovitých zeminách a v měkkých horninách může být použit k penetraci i plný kužel (SPT(C)).
Standardní penetrační zkouška je určena především ke stanovení pevnostních a přetvárných parametrů nesoudržných zemin. Touto zkouškou však lze získat hodnotné informace i pro jiné typy zemin.
Princip zkoušky spočívá v zarážení odběrného přístroje údery beranu o hmotnosti 63,5 kg, spouštěným z výšky 760 mm na kovadlinu nebo zarážecí hlavici. Počet úderů (N), potřebný k dosažení penetrace odběrného přístroje o 300 mm (poté, co proběhla jeho penetrace vlivem tíhy a počátečního dosednutí) je penetrační odpor.

Označení ČSN EN ISO 22476-3 (721004)
Katalogové číslo 73277
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963732770
Změny a opravy A1 5.12t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 22476-3 (721004) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 22476-1 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

ČSN EN ISO 22476-10 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-11 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

ČSN EN ISO 22476-12 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)

ČSN EN ISO 22476-14 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu

ČSN EN ISO 22476-15 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání

ČSN EN ISO 22476-2 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-4 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard

ČSN EN ISO 22476-5 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

ČSN EN ISO 22476-6 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

ČSN EN ISO 22476-7 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

ČSN EN ISO 22476-8 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

ČSN EN ISO 22476-9 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)