ČSN EN ISO 22476-2 (721004) Aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 475 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na nepřímé průzkumy zemin dynamickou penetrací, jako součásti geotechnického průzkumu a zkoušení podle EN 1997-1 a EN 1997-2.
Tento dokument se zabývá stanovením odporu zemin a měkkých hornin in-situ při dynamické penetraci kužele. K zarážení kužele je používán beran o známé hmotnosti a známé výšce pádu. Penetrační odpor je definován jako počet úderů potřebných k zaražení kužele o stanovenou hloubku. Je prováděn spojitý záznam s hloubkou. Tato zkouška neumožňuje odebrání vzorků.
V normě jsou zahrnuty čtyři metody, pokrývající široké spektrum měrné práce na úder:
- lehká dynamická penetrace (DPL): zkouška představující spodní okraj hmotnostního rozsahu zarážecího zařízení;
- střední dynamická penetrace (DPM): zkouška zastupující střední část hmotnostního rozsahu zarážecího zařízení;
- těžká dynamická penetrace (DPH): zkouška představující střední až velmi těžkou část hmotnostního rozsahu zarážecího zařízení;
- velmi těžká dynamická penetrace (DPSH): zkouška představující nejtěžší část hmotnostního rozsahu zarážecího zařízení.
Výsledky zkoušky získané podle tohoto dokumentu jsou, spolu s přímým průzkumem (např. vzorkováním podle prEN ISO 22475-1), vhodné především pro kvalitativní stanovení profilu podloží nebo pro relativní porovnání dalších zkoušek prováděných in-situ. Dále mohou být použity pro stanovení pevnostních a deformačních vlastností zemin zejména nesoudržných a při použití vhodných korelací i pro zeminy jemnozrnné. Výsledky lze použít ke stanovení hloubky velmi ulehlých vrstev podloží, např. ke stanovení hloubky paty opřených pilot, a pro zjištění velmi kyprých, pórovitých, zásypových nebo výplňových zemin.

Označení ČSN EN ISO 22476-2 (721004)
Katalogové číslo 73276
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963732763
Změny a opravy A1 5.12t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 22476-2 (721004) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1997-2 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 22476-1 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

ČSN EN ISO 22476-10 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-11 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

ČSN EN ISO 22476-12 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)

ČSN EN ISO 22476-14 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu

ČSN EN ISO 22476-15 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání

ČSN EN ISO 22476-3 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

ČSN EN ISO 22476-4 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard

ČSN EN ISO 22476-5 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

ČSN EN ISO 22476-6 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

ČSN EN ISO 22476-7 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

ČSN EN ISO 22476-8 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

ČSN EN ISO 22476-9 (721004)
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)