Třída 7221 - Pojiva na bázi cementu

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 196-1 (722100) - říjen 2016 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

350 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

350 Kč

ČSN EN 196-11 (722100) - červen 2019

Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

230 Kč

ČSN EN 196-2 (722100) - listopad 2013 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

570 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

230 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - červenec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

190 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - červen 2019 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

230 Kč

ČSN EN 196-7 (722100) - květen 2008 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

230 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

230 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

230 Kč

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100) - květen 2008

Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

340 Kč

ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101) - duben 2012 aktuální vydání

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

350 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

230 Kč

ČSN EN 413-1 (722102) - září 2011 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - září 2017 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14647 (722103) - květen 2006

Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

360 Kč

TNI CEN/TR 14245 (722105) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

350 Kč

ČSN EN 14216 ed. 2 (722107) - leden 2016 aktuální vydání

Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem

340 Kč

ČSN 72 2113 (722113) - prosinec 1987

Stanovení měrné hmotnosti cementu

125 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011

Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí

440 Kč

TNI CEN/TR 15697 (722115) - květen 2009

Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav

340 Kč

ČSN EN 15743 +A1 (722120) - září 2015 aktuální vydání

Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 16908 (722190) - listopad 2017 aktuální vydání

Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804

340 Kč