ČSN EN 197-2 (722101) Aktuální vydání

Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

ČSN EN 197-2 Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) cementů, včetně postupu pro osvědčení o stálosti vlastností výrobku. Dále zahrnuje technická pravidla pro řízení výroby závodu, další zkoušky vzorků odebraných ve výrobním závodě (interní kontrolní zkoušky)
a ověřování vlastností cementu, počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby závodu, průběžný dozor a ověřování a vyhodnocování řízení výroby závodu a zkoušky vzorků odebraných při auditu. Uvádí rovněž pravidla pro činnosti, které je třeba dodržovat v případě neshody, a požadavky na sklady. Slovo "cement" použité v tomto dokumentu se vztahuje jak k cementům pro obecné použití, definovaným v EN 197-1, tak k jiným cementům a pojivům, v jejichž normách výrobků je uveden odkaz na tento dokument a u nichž je prováděno osvědčení. Takový cement je vyráběn v určitém závodě a přísluší určitému druhu a určité pevnostní třídě podle definice a specifikace v příslušné normě výrobku. Pokyny uvedené v technické zprávě CEN/TR 14245 [1] obsahují informace pro aplikaci tohoto dokumentu. Tento dokument je spojen s přílohami ZA evropských norem na cement a pojiva,
tj. EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1, EN 15743. Důvodem pro vypracování tohoto dokument je skutečnost, že obsahuje ustanovení, která jsou použitelná pro různé výrobky podle různých evropských norem.

Označení ČSN EN 197-2 (722101)
Katalogové číslo 510675
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135106752
Tato norma nahradila ČSN EN 197-2 (722101) z července 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101)
Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

ČSN EN 197-5 (722101)
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI

ČSN EN 197-6 (722101)
Cement - Část 6: Cement s recyklovanými stavebními materiály

foo