ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101) Aktuální vydání

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma definuje a určuje specifikace pro 27 jmenovitých cementů pro obecné použití, 7 síranovzdorných cementů pro obecné použití, jakož i pro 3 jmenovité vysokopecní cementy s nízkou počáteční pevností a 2 síranovzdorné vysokopecní cementy s nízkou počáteční pevností a pro jejich složky. Definice každého cementu zahrnuje poměry složek, jejichž kombinací je možno vyrobit určitou skupinu výrobků v rozsahu devíti pevnostních tříd. Definice zahrnuje rovněž požadavky na složky, které musí být splněny, a mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti. Norma určuje rovněž kritéria shody a postupy pro jejich stanovení. Jsou rovněž uvedeny nezbytné požadavky na trvanlivost.

Označení ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101)
Katalogové číslo 90385
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2012
Datum účinnosti 1. 5. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963903859
Tato norma nahradila ČSN EN 197-1 (722101) z června 2001
ČSN 72 2103 (722103) z července 2002
ČSN EN 197-4 (722101) z října 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 197-2 (722101)
Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

ČSN EN 197-5 (722101)
Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI

ČSN EN 197-6 (722101)
Cement - Část 6: Cement s recyklovanými stavebními materiály

foo