TNI CEN/TR 14245 (722105) Nové vydání

Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout podrobný výklad částí, které nejsou v EN 197-2 plně rozpracovány. Je určen k používání všemi zainteresovanými stranami zabývajícími se osvědčením cementu podle EN 197-2. Očekává se, že tyto Pokyny budou použity při volbě obdobných postupů při osvědčení cementu. Předpokládá se, že na základě tohoto dokumentu mohou být dále používány tradiční osvědčené postupy, které se mohou odlišit od těch, které jsou ve zprávě CEN uvedeny, za předpokladu, že nejsou v rozporu s EN 197-2 a s příslušnou normou výrobku. Takové osvědčené postupy a metody, používané spolu s těmito Pokyny, nejsou považovány za překážku dosažení jednotné úrovně osvědčování v Evropě různými oznámenými subjekty pro osvědčení výrobku. Tento dokument vychází ze současného stavu výroby, posuzování a ověřování stálosti vlastností cementů. V případech situací odlišných od uváděných v tomto dokumentu je třeba vypracovat specifické postupy případ od případu a tyto zaznamenat a schválit. Takové specifické postupy mají vždy splňovat požadavky EN 197-1 a EN 197-2 a mají vést ke stejné důvěryhodnosti ve výrobek, která by byla dosažena při použití tohoto dokumentu.

Označení TNI CEN/TR 14245 (722105)
Katalogové číslo 510676
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2020
Datum účinnosti 1. 9. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135106769
Tato norma nahradila TNI CEN/TR 14245 (722105) z června 2015