ČSN EN 196-6 (722100) Aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-6 Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí tři metody pro stanovení jemnosti mletí cementu. Prosévací metoda slouží pouze ke stanovení hrubých částic cementu. Tato metoda je vhodná především pro kontrolu a řízení výroby. Metoda prosévání proudem vzduchu stanovuje zbytek po prosévání a je vhodná pro částice, které v zásadě prošly zkušebním sítem 2,0 mm, a může být použita pro stanovení zrnitosti materiálů obsahujících shluky velmi jemných částic. Tato metoda se používá pro stanovení hodnot na sítech, např. 63 µm a 90 µm. Permeabilní metodou (Blaine) se měří měrný povrch (povrch vztažený
na hmotnost) v porovnání s měrným povrchem referenčního vzorku. Stanovení měrného povrchu slouží především pro kontrolu rovnoměrnosti mlecího procesu při výrobě v daném závodě. Hodnocení užitných vlastností cementu je touto metodou možné jen v omezeném rozsahu. Metody jsou použitelné pro všechny cementy podle EN 197-1.

Označení ČSN EN 196-6 (722100)
Katalogové číslo 507353
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135073535
Tato norma nahradila ČSN EN 196-6 (722100) z června 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek