ČSN EN 196-11 (722100)

Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-11 Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument určuje zkušební zařízení a metodu pro stanovení hydratačního tepla cementů a dalších hydraulických pojiv v různých časových termínech hydratace izotermní vodivostní kalorimetrickou metodou. Tato zkušební metoda je určena k měření hydratačního tepla cementu v různých časových termínech hydratace až do 7 dnů tak, aby bylo dosaženo shody mezi izotermní vodivostní kalorimetrií (ICC) a EN 196-8 a EN 196-9. Celková doba zkoušení však může být pro některé přístroje limitní, přestože tyto přístroje v kratších časových termínech hydratace mohou pracovat správně. Na rozdíl od EN 196-8 tato metoda poskytuje údaje o průběžném časovém vývinu hydratačního tepla. Tyto údaje jsou doplněny daty o tepelném toku v čase.

Označení ČSN EN 196-11 (722100)
Katalogové číslo 507482
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135074822
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-5 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek