ČSN EN 196-5 (722100) Aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-5 Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument určuje postup pro stanovení pucolanity pucolánových cementů podle EN 197-1. Nemůže být použit pro portlandské pucolánové cementy nebo pro pucolány. Pucolanita se posuzuje porovnáním koncentrace iontů vápníku, vyjádřeného jako oxid vápenatý, přítomných ve vodném roztoku, který je ve styku s hydratovaným cementem, po stanovené době, s množstvím iontů vápníku v nasyceném roztoku stejné alkality. Cement se považuje za vyhovující zkoušce tj. za její kladný výsledek, pokud je koncentrace iontů vápníku v roztoku nižší než koncentrace roztoku nasyceného. Tato metoda je postupem referenčním.
Tato norma nahrazuje EN 196-5:2005, která se ruší.

Označení ČSN EN 196-5 (722100)
Katalogové číslo 88597
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 2011
Datum účinnosti 1. 8. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963885971
Tato norma nahradila ČSN EN 196-5 (722100) z října 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek