ČSN EN 196-5 (722100) Zrušená norma

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

ČSN EN 196-5 Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 196-5 "Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů" je evropskou zkušební normou, která nejpozději od srpna 2005 nahradí dosavadní stejnojmennou evropskou normu ze září 1996. Určuje chemikálie, zkušební zařízení a zkušební postupy pro stanovení koncentrace oxidu vápenatého a koncentrace hydroxylových iontů. Jejich hodnoty umožňují posoudit pucolanitu pucolánového cementu pomocí základní mezní křivky v diagramu.

Označení ČSN EN 196-5 (722100)
Katalogové číslo 74106
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 2005
Datum účinnosti 1. 11. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963741062
Změny a opravy Oprava 1 7.06t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN EN 196-5 (722100)
Tato norma nahradila ČSN EN 196-5 (722100) z září 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 196-1 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

ČSN EN 196-10 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

ČSN EN 196-11 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

ČSN EN 196-2 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

ČSN EN 196-3 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

ČSN EN 196-6 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

ČSN EN 196-7 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

ČSN EN 196-8 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

ČSN EN 196-9 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100)
Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek