Třída 7276 - Hydroizolační pásy a fólie

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13707 (727601) - září 2014 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

440 Kč

ČSN EN 13969 (727602) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

ČSN EN 13970 (727603) - květen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

405 Kč

ČSN EN 14967 (727604) - září 2006

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14695 (727605) - červen 2010

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - červen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 13967 +A1 (727612) - leden 2020 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě - Definice a charakteristiky

350 Kč

ČSN EN 13984 (727613) - srpen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14909 ed. 2 (727614) - listopad 2012 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

372 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - březen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny

440 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - březen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny – Část 2: Pásy a fólie pro stěny

350 Kč

ČSN EN 1107-1 (727631) - září 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení rozměrové stálosti

190 Kč

ČSN EN 1107-2 (727631) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení rozměrové stálosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1108 (727632) - září 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tvarové stálosti při cyklických změnách teploty

190 Kč

ČSN EN 1109 (727633) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

190 Kč

ČSN EN 1110 (727634) - duben 2011 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti stékání při zvýšené teplotě

190 Kč

ČSN EN 12039 (727635) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení přilnavosti posypu

190 Kč

ČSN EN 12310-1 (727636) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku)

125 Kč

ČSN EN 12310-2 (727636) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12311-1 (727637) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení tahových vlastností

125 Kč

ČSN EN 12311-2 (727637) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 12316-1 (727638) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích

190 Kč

ČSN EN 12316-2 (727638) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 12317-1 (727639) - říjen 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení smykové odolnosti ve spojích

125 Kč

ČSN EN 12317-2 (727639) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení smykové odolnosti ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 1848-1 (727640) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1848-2 (727640) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení délky, šířky a přímosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1849-1 (727641) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.11t

210 Kč

ČSN EN 1849-2 (727641) - leden 2020 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1850-1 (727642) - listopad 2000

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 1: Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1850-2 (727642) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

125 Kč

ČSN EN 1928 (727643) - březen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti

190 Kč

ČSN EN 1931 (727644) - srpen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení propustnosti vodní páry

230 Kč

ČSN EN 495-5 (727645) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 12691 (727646) - duben 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12730 (727647) - říjen 2015 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti statickému zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1296 (727648) - říjen 2001

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení zvýšené teplotě

125 Kč

ČSN EN 1847 (727649) - duben 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metody expozice kapalnými chemikáliemi, včetně vody

230 Kč

ČSN EN 13111 (727650) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Pojistné hydroizolace pro skládané krytiny střech a stěn - Stanovení odolnosti proti propustnosti vody

190 Kč

ČSN EN 1844 (727651) - říjen 2013 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

190 Kč

ČSN EN 13416 (727652) - březen 2002

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Pravidla pro odběr vzorků

190 Kč

ČSN EN 13583 (727653) - listopad 2012 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití

190 Kč

ČSN EN 1297 (727654) - prosinec 2004

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém vystavení kombinaci UV záření, zvýšené teploty a vody

230 Kč

ČSN EN 13897 (727655) - březen 2005

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení vodotěsnosti po protažení při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 13948 (727656) - říjen 2007

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti prorůstání kořenů

230 Kč

ČSN EN 1548 (727657) - únor 2008

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Metoda expozice asfaltem

190 Kč

ČSN EN 16002 (727658) - srpen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15976 (727659) - září 2011

Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení emisivity

190 Kč

ČSN EN 17190 (727660) - duben 2019

Hydroizolační pásy a fólie - Index odrazivosti slunečního záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13375 (727671) - říjen 2019 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Příprava zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13596 (727672) - červenec 2005 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti v tahu

190 Kč

ČSN EN 13653 (727673) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14223 (727677) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14224 (727678) - říjen 2010 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin

190 Kč

ČSN EN 14693 (727679) - říjen 2017 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15814 +A2 (727681) - červen 2015

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 15812 (727682) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení schopnosti přemostění trhlin

190 Kč

ČSN EN 15813 (727683) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot

125 Kč

ČSN EN 15815 (727684) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti stlačení

125 Kč

ČSN EN 15816 (727685) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti dešti

125 Kč

ČSN EN 15817 (727686) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Odolnost proti vodě

125 Kč

ČSN EN 15818 (727687) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení rozměrové stálosti při zvýšené teplotě

125 Kč

ČSN EN 15819 (727688) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Změna tloušťky vrstvy po úplném zaschnutí

125 Kč

ČSN EN 15820 (727689) - červenec 2011

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Stanovení vodotěsnosti

125 Kč