Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7226 - Cihlářské pálené výrobky

Zobrazit obsah třídy 72

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
30928 ČSN 72 2600 (722600) - září 1988
Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.94, Z2 5.04t, Z3 12.16t


254 Kč vč. DPH
6511 ČSN 72 2601 (722601) - březen 1978
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t, Z2 9.99t, Z3 3.00t


254 Kč vč. DPH
6521 ČSN 72 2602 (722602) - březen 1978
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.82t


255 Kč vč. DPH
6512 ČSN 72 2603 (722603) - březen 1978
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti
65 Kč vč. DPH
6514 ČSN 72 2605 (722605) - březen 1978
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t


157 Kč vč. DPH
6518 ČSN 72 2607 (722607) - březen 1978
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
65 Kč vč. DPH
6516 ČSN 72 2608 (722608) - březen 1978
Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov
65 Kč vč. DPH
502362 ČSN 72 2609 (722609) - květen 2017
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků
125 Kč vč. DPH
95092 ČSN EN 1344 (722615) - duben 2014 aktuální vydání
Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody
550 Kč vč. DPH
5439 ČSN 72 2627-1 (722627) - duben 1980
Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - rovnoběžky
32 Kč vč. DPH
5440 ČSN 72 2627-2 (722627) - duben 1980
Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - klíny
32 Kč vč. DPH
502340 ČSN EN 771-1 +A1 (722634) - květen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t


570 Kč vč. DPH
501893 ČSN EN 771-2 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
440 Kč vč. DPH
501933 ČSN EN 771-3 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
440 Kč vč. DPH
501935 ČSN EN 771-4 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
350 Kč vč. DPH
501891 ČSN EN 771-5 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
350 Kč vč. DPH
501889 ČSN EN 771-6 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
350 Kč vč. DPH
98952 ČSN EN 772-1 +A1 (722635) - leden 2016 aktuální vydání
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
230 Kč vč. DPH
56806 ČSN EN 772-10 (722635) - srpen 1999
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic
125 Kč vč. DPH
89266 ČSN EN 772-11 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
190 Kč vč. DPH
61590 ČSN EN 772-13 (722635) - květen 2001
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)
190 Kč vč. DPH
67060 ČSN EN 772-14 (722635) - květen 2003 aktuální vydání
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene
190 Kč vč. DPH
61008 ČSN EN 772-15 (722635) - únor 2001
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi
125 Kč vč. DPH
89267 ČSN EN 772-16 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
230 Kč vč. DPH
89268 ČSN EN 772-18 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
125 Kč vč. DPH
61004 ČSN EN 772-19 (722635) - únor 2001
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků
190 Kč vč. DPH
56801 ČSN EN 772-2 (722635) - srpen 1999
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.05t


190 Kč vč. DPH
61005 ČSN EN 772-20 (722635) - únor 2001
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.05t


190 Kč vč. DPH
89269 ČSN EN 772-21 (722635) - říjen 2011
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě
125 Kč vč. DPH
56802 ČSN EN 772-3 (722635) - srpen 1999
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením
125 Kč vč. DPH
56803 ČSN EN 772-4 (722635) - srpen 1999
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene
190 Kč vč. DPH
501895 ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635) - srpen 2017 aktuální vydání
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
190 Kč vč. DPH
64810 ČSN EN 772-6 (722635) - červen 2002
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic
125 Kč vč. DPH
56804 ČSN EN 772-7 (722635) - srpen 1999
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti
125 Kč vč. DPH
56805 ČSN EN 772-9 (722635) - srpen 1999
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.05t


190 Kč vč. DPH
77490 ČSN P CEN/TS 772-22 (722635) - prosinec 2006
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků
230 Kč vč. DPH
91473 ČSN EN 1745 (722636) - říjen 2012 aktuální vydání
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností
550 Kč vč. DPH
32078 ČSN 72 2640 (722640) - únor 1993
Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.16t


222 Kč vč. DPH
66612 ČSN 72 2642 (722642) - duben 2003
Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky
340 Kč vč. DPH
19515 ČSN EN 538 (722681) - duben 1996
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti
190 Kč vč. DPH
74859 ČSN EN 539-1 (722682) - leden 2006 aktuální vydání
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti
190 Kč vč. DPH
93925 ČSN EN 539-2 (722682) - říjen 2013 aktuální vydání
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti
230 Kč vč. DPH
90890 ČSN EN 1024 (722683) - červenec 2012 aktuální vydání
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik
230 Kč vč. DPH
94012 ČSN EN 1304 (722684) - listopad 2013 aktuální vydání
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.14t


382 Kč vč. DPH
73645 ČSN EN 14437 (722685) - srpen 2005 aktuální vydání
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy
350 Kč vč. DPH
75548 ČSN P CEN/TS 15087 (722686) - duben 2006
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky
230 Kč vč. DPH
5448 ČSN 72 2699 (722699) - listopad 1979
Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky
65 Kč vč. DPH