Třída 7226 - Cihlářské pálené výrobky

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 2600 (722600) - září 1988

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.94, Z2 5.04t, Z3 12.16t

254 Kč

ČSN 72 2601 (722601) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t, Z2 9.99t, Z3 3.00t

254 Kč

ČSN 72 2602 (722602) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.82t

255 Kč

ČSN 72 2603 (722603) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti

65 Kč

ČSN 72 2605 (722605) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.96t

157 Kč

ČSN 72 2607 (722607) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov

65 Kč

ČSN 72 2608 (722608) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

65 Kč

ČSN 72 2609 (722609) - květen 2017

Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků

125 Kč

ČSN EN 1344 (722615) - duben 2014 aktuální vydání

Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN 72 2627-1 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - rovnoběžky

32 Kč

ČSN 72 2627-2 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - klíny

32 Kč

ČSN EN 771-1 +A1 (722634) - květen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 771-2 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

440 Kč

ČSN EN 771-3 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

440 Kč

ČSN EN 771-4 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

350 Kč

ČSN EN 771-5 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

350 Kč

ČSN EN 771-6 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

350 Kč

ČSN EN 772-1 +A1 (722635) - leden 2016 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

230 Kč

ČSN EN 772-10 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 772-11 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-13 (722635) - květen 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

190 Kč

ČSN EN 772-14 (722635) - květen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

190 Kč

ČSN EN 772-15 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi

125 Kč

ČSN EN 772-16 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

230 Kč

ČSN EN 772-18 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků

125 Kč

ČSN EN 772-19 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-2 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-20 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-21 (722635) - říjen 2011

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

125 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - červenec 2019

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 772-3 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením

125 Kč

ČSN EN 772-4 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene

190 Kč

ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích

190 Kč

ČSN EN 772-6 (722635) - červen 2002

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 772-7 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 772-9 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - říjen 2012 aktuální vydání

Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

550 Kč

ČSN 72 2640 (722640) - únor 1993

Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

222 Kč

ČSN 72 2642 (722642) - duben 2003

Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky

340 Kč

ČSN EN 538 (722681) - duben 1996

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti

190 Kč

ČSN EN 539-1 (722682) - leden 2006 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti

190 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - říjen 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 1024 (722683) - červenec 2012 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik

230 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - listopad 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.14t

382 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - srpen 2005 aktuální vydání

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15087 (722686) - duben 2006

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky

230 Kč

ČSN 72 2699 (722699) - listopad 1979

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

65 Kč