ČSN 72 2600 (722600)

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 254 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání všech cihlářských výrobků, vyráběných z vhodných cihlářských surovin, včetně jejich případných přísad. Jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky,, zkoušení, třídění a údaje na výrobcích a konečně doprava a skladování. Ze znaků jakosti, normalizovaných v tab. 1 (k čl. 6) je požadována kyselinovzdornost, tepelně technické vlastnosti, a u pálené krytiny zvuk, čímž se zjevně nemyslí hluková izolace. Pro měření tepelně technických vlastností není ve zkušebních metodách stanoven žádný konkrétní postup ani ev. stanoveny hodnoty. Pokud jde o odolnost proti kyselinám a louhům odkazuje se na ČSN 72 5122. Bezpečnostně technický význam má čl. 30 o skladování, kde se upozorňuje na zajištění bezpečnosti při skladování a odebírání. Údaje, které by bylo možno použít pro ochranu životního prostředí norma neobsahuje. ČSN 72 2600 byla schválena 23.9.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1990. Nahradila ČSN 72 2600 z 25.3.1977.

Označení ČSN 72 2600 (722600)
Katalogové číslo 30928
Cena 190 Kč190
Datum schválení 23. 9. 1988
Datum účinnosti 1. 1. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963309286
Změny a opravy Z1 10.94, Z2 5.04t, Z3 12.16t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 26 00
  • ČSN 722600
  • ČSN 72 26 00 : 1988
  • ČSN 722600:1988
  • ČSN 72 2600:1988