ICS 91.100.20 - Nerostné a keramické materiály a výrobky

ČSN 72 1010 (721010) - duben 1989

Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

340 Kč

ČSN 72 1018 (721018) - duben 1970

Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin

125 Kč

ČSN 72 1019 (721019) - červen 1989

Laboratorní stanovení smršťování zemin

190 Kč

ČSN 72 1021 (721021) - duben 1970

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

65 Kč

ČSN 72 1022 (721022) - duben 1970

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

65 Kč

ČSN 72 1026 (721026) - prosinec 1992

Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou

125 Kč

ČSN 72 1105 (721105) - listopad 1990

Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku

230 Kč

ČSN 72 1151 (721151) - leden 1983

Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1152 (721152) - leden 1983

Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN 72 1153 (721153) - leden 1983

Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN 72 1159 (721159) - leden 1983

Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

125 Kč

ČSN 72 1160 (721160) - prosinec 1977

Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa

125 Kč

ČSN 72 1162 (721162) - říjen 1981

Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii

125 Kč

ČSN 72 1167 (721167) - listopad 1983

Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse

125 Kč

ČSN 72 1176 (721176) - prosinec 1967

Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.69, Z2 5.04t

222 Kč

ČSN 72 1179 (721179) - prosinec 1967

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.04t

190 Kč

ČSN 72 1180 (721180) - prosinec 1967

Stanovení rozlišných částic kameniva

125 Kč

ČSN 72 1182 (721182) - říjen 1975

Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva

190 Kč

ČSN 72 1200 (721200) - únor 1994

Křemenné písky. Základní technické požadavky

125 Kč

ČSN 72 1208 (721208) - únor 1994

Zkušební písky SP a N II

32 Kč

ČSN 72 1330 (721330) - září 1992

Jílové suroviny. Základní technické požadavky

125 Kč

ČSN 72 1519 (721519) - červenec 1970

Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy

125 Kč

ČSN 72 1564 (721564) - srpen 1985

Cihlářské zeminy. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1565-1 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 72 1565-10 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení přetvárných vlastností těst

230 Kč

ČSN 72 1565-11 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení. Stanovení kritické vlhkosti

230 Kč

ČSN 72 1565-12 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru

65 Kč

ČSN 72 1565-13 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení náchylnosti ke tvorbě výkvětu

65 Kč

ČSN 72 1565-14 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení mrazuvzdornosti

65 Kč

ČSN 72 1565-15 (721565) - září 1989

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 72 1565-2 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sedimentací

125 Kč

ČSN 72 1565-3 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sítovým rozborem. Orientační mineralogicko-petrografický popis zbytku na sítech

65 Kč

ČSN 72 1565-4 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Vytváření, sušení a výpal zkušebních tělísek

125 Kč

ČSN 72 1565-5 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení délkových změn sušením a pálením

65 Kč

ČSN 72 1565-6 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a objemové hmotnosti

65 Kč

ČSN 72 1565-7 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v ohybu

65 Kč

ČSN 72 1565-8 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku

65 Kč

ČSN 72 1565-9 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení odleživosti

65 Kč

ČSN 72 1800 (721800) - březen 1987

Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.90t

295 Kč

ČSN 72 1810 (721810) - listopad 1986

Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 1860 (721860) - duben 1968

Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 8.87, Z3 3.06t

157 Kč

ČSN 72 2600 (722600) - září 1988

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.94, Z2 5.04t, Z3 12.16t

254 Kč

ČSN 72 2601 (722601) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t, Z2 9.99t, Z3 3.00t

254 Kč

ČSN 72 2602 (722602) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.82t

255 Kč

ČSN 72 2603 (722603) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti

65 Kč

ČSN 72 2605 (722605) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.96t

157 Kč

ČSN 72 2607 (722607) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov

65 Kč

ČSN 72 2608 (722608) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

65 Kč

ČSN 72 2627-1 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - rovnoběžky

32 Kč

ČSN 72 2627-2 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - klíny

32 Kč

ČSN 72 2640 (722640) - únor 1993

Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

222 Kč

ČSN EN 538 (722681) - duben 1996

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti

190 Kč

ČSN 72 2699 (722699) - listopad 1979

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

65 Kč

ČSN 72 3705 (723705) - červenec 1979

Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 4310 (724310) - srpen 1975

Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním

190 Kč

ČSN 72 5149 (725149) - říjen 1984

Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice

190 Kč

ČSN 72 5162 (725162) - srpen 1977

Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry

190 Kč

ČSN 72 5220 (725220) - květen 1973

Hospodářská kamenina. Jakost, tvary a rozměry

230 Kč

ČSN 73 2038 (732038) - listopad 1979

Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 73 3450 (733450) - září 1978

Obklady keramické a skleněné

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.05t

262 Kč
foo