ČSN 72 1151 (721151)

Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení

ČSN 72 1151 Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato kmenová norma platí pro zkoušení přírodního stavebního kamene (dále jen kamene), tj. horniny používané ve stavebnictví v původním vytěženém stavu nebo různě upravené pro daný účel použití. Rozsah zkoušek je stanoven v příslušných předmětových normách nebo obdobných předpisech. Určované vlastnosti přírodního stavebního kamene jsou podkladem pro posouzení kamene a výrobků podle příslušných předmětových norem, kde jsou udány jednotlivé limitní hodnoty. Pokud zkušební norma stanoví alternativní zkušební postup, určuje předmětová norma, který z těchto postupů je postupem závazným. Ustanovení týkající se jednotlivých zkoušek jsou uvedena v přislušných přidružených normách pro zkoušení stavebního kamene, které na tuto normu navazují a doplňují ji. Zkoušky, jimiž se podle účelu použití, původu druhu a povahy přírodního stavebního kamene stanoví jeho vlastnosti, jsou tyto: petrografický rozbor, stanovení měrné a objemové hmotnosti, hutnosti a pórovitosti, stanovení nasákavosti a zdánlivé pórovitosti, stanovení odolnosti proti mrazu, stanovení pevnosti v tlaku, stanovení pevnosti v tahu za ohybu, stanovení statického modulu pružnosti, stanovení alkalické rozpínavosti, stanovení odolnosti proti silicifikaci, stanovení obrusnosti, a konečně stanovení odolnosti proti vlivu povětrnosti. ČSN 72 1151 byla schválena 6.1.1983 a nabyla účinnosti od 1.4.1964. Nahradila ČSN 72 1151 ze 17.4.1968.

Označení ČSN 72 1151 (721151)
Katalogové číslo 30775
Cena 125 Kč125
Datum schválení 6. 1. 1983
Datum účinnosti 1. 4. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963307756
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 11 51
  • ČSN 721151
  • ČSN 72 11 51 : 1983
  • ČSN 721151:1983
  • ČSN 72 1151:1983