ČSN 72 1565-15 (721565)

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého

ČSN 72 1565-15 Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení volného krystalického SiO2 v cihlářských surovinách. Navazuje na ČSN 72 1564. Volným krystalickým oxidem křemičitým rozumí norma krystalické formy oxidu křemičitého, zejména křemen, cristobalit, tridymit a jejich modofikované formy. Podstata zkoušky: V připraveném vzorku se chemickou metodou s použitím rozkladu kyselinou fosforečnou rozpustí oxidy kovů, oxid křemičitý vázaný v silikátech a oxid křemičitý přítomný v amorfní formě. Případná vyloučená kyselina křemičitá se odstraní hydroxidem draselným. Volný krystalický oxid křemičitý, který zůstane nerozpuštěn, se stanoví vážkově z rozdílu hmotností před odkouřením a po odkouření s kyselinou fluorovodíkovou a kyselinou sírovou. ČSN 72 1565-15 byla schválena 21.9.1989 a nabyla účinnosti od 1.8.1990.

Označení ČSN 72 1565-15 (721565)
Katalogové číslo 30829
Cena 65 Kč65
Datum schválení 21. 9. 1989
Datum účinnosti 1. 8. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963308296
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 72 1565-1 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti

ČSN 72 1565-10 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení přetvárných vlastností těst

ČSN 72 1565-11 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení. Stanovení kritické vlhkosti

ČSN 72 1565-12 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru

ČSN 72 1565-13 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení náchylnosti ke tvorbě výkvětu

ČSN 72 1565-14 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení mrazuvzdornosti

ČSN 72 1565-2 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sedimentací

ČSN 72 1565-3 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sítovým rozborem. Orientační mineralogicko-petrografický popis zbytku na sítech

ČSN 72 1565-4 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Vytváření, sušení a výpal zkušebních tělísek

ČSN 72 1565-5 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení délkových změn sušením a pálením

ČSN 72 1565-6 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a objemové hmotnosti

ČSN 72 1565-7 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v ohybu

ČSN 72 1565-8 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN 72 1565-9 (721565)
Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení odleživosti

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 721565-15
  • ČSN 72 15 65-15