ČSN 72 1860 (721860)

Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

Objednat


Cena: 157 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kámen pro zdivo a stavební účely. Stanoví společná ustanovení přidružených norem pro jednotlivé druhy kamene pro zdivo a stavební účely (lomový kámen, kopáky, haklíky a kvádry). Tato norma neplatí pro kamenivo pro stavební účely a pro prováděných zděných konstrukcí z přírodního kamene. Kámen pro zdivo a stavební účely se používá jako nosný konstrukční nebo obkladový stavební materiál pro stavby vodní, železniční, báňské, pozemní, pro práce meliorační apod. Norma v podstatě neřeší, otázky ochrany zdraví. Norma rovněž neobsahuje žádná přímá ustanovení, která by bylo významná pro ochranu životního prostředí. Ochrany zdraví a životního prostředí se může týkat pouze ustanovení o osvědčení o jakosti, které má obsahovat mj. další sjednané údaje podle předchozí dohody odběratele s dodavatelem. ČSN 72 1860 byla schválena 17.4.1968 a nabyla účinnosti od 1.1.1969. Nahradila čl. 89 až 98 ČSN 2013-1935.
"Změnou a)-5/1977" se s účinností od 1.8.1977 mění tab. I. v čl. 14. "Změnou b)-7-8/1987" se s účinností od 1.11.1987 nahrazuje část IV a V. (čl. 17 až 24 novým znění čl. 17, jímž se odkazuje na ČSN 72 1810.

Označení ČSN 72 1860 (721860)
Katalogové číslo 5403
Cena 125 Kč125
Datum schválení 17. 4. 1968
Datum účinnosti 1. 1. 1969
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963054032
Změny a opravy Za 5.77, Zb 8.87, Z3 3.06t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 13383-1 (721507)
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 18 60
  • ČSN 721860
  • ČSN 72 18 60 : 1968
  • ČSN 721860:1968
  • ČSN 72 1860:1968