ČSN EN 771-2 +A1 (722634) Aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

ČSN EN 771-2 +A1 Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 771-2+A1

Tato norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na vápenopískové zdicí prvky, které jsou určeny zejména pro použití ve vnitřních stěnách, vnějších stěnách, podzemních stěnách, v základech a ve vnějším zdivu komínů.
Tato norma platí pro všechny vápenopískové zdicí prvky, včetně prvků, které mají celkový tvar nepravoúhlého rovnoběžnostěnu, zvláštní tvar a pro prvky doplňkové.
Tato norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, objemovou hmotností a rozměrovými tolerancemi a které se stanoví podle příslušných zkušebních metod uvedených v samostatných evropských normách.
Tato norma je určena pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku podle této evropské normy. Norma obsahuje též požadavky na označení výrobků, pro něž tato evropská norma platí.
Tato norma nestanovuje normové rozměry vápenopískových zdicích prvků ani nestanovuje normové výrobní rozměry, úhly zešikmení prvků zvláštních tvarů a doplňkových prvků.
Tato norma neplatí pro prvky s otvory, jejichž objem je větší než 0,6násobek objemu prvku, ani pro prvky zhotovené z jílovité břidlice jako hlavní suroviny.
Tato norma neplatí pro stěnové panely na výšku podlaží.
Tato norma neplatí pro prvky určené pro izolační vrstvy proti vlhkosti ani pro prvky se zabudovanými tepelně izolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější plochy prvku a mohou přijít do styku s ohněm, ani pro prvky pro vnitřní zdivo komínů.

Označení ČSN EN 771-2 +A1 (722634)
Katalogové číslo 501893
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135018932
Tato norma nahradila ČSN EN 771-2 +A1 (722634) z března 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 771-1 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-4 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 771-5 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-6 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene