ČSN EN 771-5 +A1 (722634) Aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-5 +A1 Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 771-5+A1

Tato norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na zdicí prvky z umělého kamene, určené zejména pro zhotovování lícového nebo nechráněného zdiva nosných a nenosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Prvky jsou vhodné pro všechny druhy řádkového a nepravidelného zdiva, včetně jednovrstvých stěn, dutinových stěn, příček, opěrných zdí a vnějších vrstev zdiva komínů. Zdicí prvky tak mohou plnit funkci ochrany proti ohni, funkci tepelné izolace, zvukové izolace a pohlcování zvuku (zvukové absorpce).
Tato norma platí pro betonové zdicí prvky zhotovované k napodobení přírodního kamene, za použití postupů odlévání nebo lisování, s dekorativním povrchem, vytvořeným odléváním, štípáním, vymýváním, tryskáním nebo opracováním a s případným vytvářením povrchového zdobení, nebo bez něj. Tato norma platí jak pro homogenní zdicí prvky, tak i vrstvené prvky (skládající se z různých betonových směsí lícové a zadní vrstvy), avšak neplatí pro prvky s přitmelenou (nalepenou) dekorativní lícní vrstvou. Tato norma neplatí pro zdicí prvky odpovídající požadavkům EN 771-3.
Norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s pevností, objemovou hmotností, rozměrovou přesností a vzhledem, a obsahuje ustanovení pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobků podle této evropské normy. Norma obsahuje též požadavky na označení výrobků, pro něž tato evropská norma platí.
Tato norma neplatí pro panely na výšku podlaží, zdicí prvky používané pro vyzdívky komínů ani pro prvky zhotovené s přilepeným dekorativním lícem. Neplatí pro výrobky určené jako součásti hydroizolačních vrstev. Norma také nestanovuje normové rozměry pro zdicí prvky z umělého kamene ani výrobní rozměry a úhly zešikmení prvků zvláštních tvarů. Norma neplatí pro prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály přitmelenými k lícním plochám prvku, které mohou přijít do styku s ohněm.

Označení ČSN EN 771-5 +A1 (722634)
Katalogové číslo 501891
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135018918
Tato norma nahradila ČSN EN 771-5 +A1 (722634) z března 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 771-1 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 771-2 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-4 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 771-6 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene