ČSN EN 771-1 +A1 (722634) Aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 771-1 +A1 Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 771-1+A1

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na pálené zdicí prvky které jsou určeny zejména pro použití v chráněných a nechráněných zděných konstrukcích (viz definice 3.3 a 3.4), např. u režného a omítaného zdiva, u nosných a nenosných zděných konstrukcí, včetně vnitřních obkladů a příček v pozemních a inženýrských stavbách).
Tato evropská norma zahrnuje rovněž pálené zdicí prvky, které mají celkový tvar nepravoúhlého rovnoběžnostěnu.
Tato norma definuje funkční vlastnosti, které souvisí např. s rozměrovými tolerancemi, pevností a objemovou hmotností a které se stanoví podle příslušných zkušebních metod uvedených v jiných evropských normách.
Tato norma obsahuje ustanovení pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku podle této evropské normy.
Obsahuje též požadavek na značení výrobků, pro něž tato evropská norma platí.
Tato evropská norma nestanovuje normové rozměry pálených zdicích prvků ani nestanovuje normové výrobní rozměry, úhly zešikmení ani poloměry zakřivení pálených zdicích prvků, které mají zvláštní tvar.Tato Evropská norma neobsahuje postupy měření úhlů a poloměrů pálených zdicích prvků, které mají zvláštní tvar (tvarovek).
Tato evropská norma neobsahuje požadavky na následující výrobky: prvky pro dlažby, komínové vložky, velkorozměrové prvky na výšku podlaží a zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější plochy prvku a mohou přijít do styku s ohněm. Norma však platí pro zdicí prvky pro vnější zdivo komínů.

Označení ČSN EN 771-1 +A1 (722634)
Katalogové číslo 502340
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135023400
Změny a opravy Oprava 1 5.18t
Tato norma nahradila ČSN EN 771-1 +A1 (722634) z března 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 771-2 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-4 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

ČSN EN 771-5 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-6 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene