Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 771-4 +A1 (722634) Aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 7226 Cihlářské pálené výrobky

ICS: 91.100.30 Beton. Betonové prefabrikáty

Označení ČSN EN 771-4 +A1 (722634)
Katalogové číslo 501935
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135019359
Tato norma nahradila ČSN EN 771-4 +A1 (722634) z března 2016
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

ČSN EN 771-4+A1

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky a funkční požadavky na pórobetonové tvárnice (AAC), které jsou hlavně určeny pro použití v různých druzích nosných a nenosných konstrukcí zděných stěn, např. pro jednovrstvé a dutinové stěny, příčky, opěrné zdi, pro různé druhy konstrukcí podzemních stěn, stěny plnící funkce protipožární ochrany, tepelněizolační, zvukově izolační a pro zdivo komínů (kromě komínových vložek).
Tato evropská norma zahrnuje i pórobetonové tvárnice se zabudovanou izolací nevystavenou účinkům požáru a zdicí prvky celkového tvaru pravoúhlého rovnoběžnostěnu, speciálně tvarované a doplňkové prvky. Pórobetonové tvárnice mohou sestávat z vrstev s rozdílnou objemovou hmotností, kde ne všechny vrstvy jsou nosné.
Norma slouží pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVPC) výrobků podle této evropské normy.
Jsou zahrnuty požadavky na značení výrobků pro které platí tato evropské norma.
Tato evropská norma neobsahuje požadavky na panely na výšku podlaží, komínové vložky a na zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály, které jsou přitmeleny na vnější plochy prvku a mohou přijít do styku s ohněm. Norma nestanovuje standardní rozměry pórobetonových tvárnic ani standardní výrobní rozměry a úhly zešikmení tvárnic zvláštního tvaru a doplňkových tvárnic. Norma nestanovuje povolené odchylky u rozměrů tvárnic zvláštního tvaru a doplňkových tvárnic. Norma neplatí pro tvárnice, které jsou součástí hydro-izolačních vrstev a pro komínové vložky.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 771-1 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

ČSN EN 771-2 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

ČSN EN 771-3 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

ČSN EN 771-5 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

ČSN EN 771-6 +A1 (722634)
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene