Třída 7220 - Strusky, škváry, popílky a křemičitý úlet

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

TNI CEN/TR 15677 (722060) - květen 2009

Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě

440 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého

125 Kč

ČSN EN 451-2 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra

190 Kč

ČSN EN 450-1 (722064) - únor 2013 aktuální vydání

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 450-2 (722064) - říjen 2005

Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

TNI CEN/TR 15840 (722065) - březen 2010

Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2

440 Kč

ČSN 72 2071 (722071) - říjen 2011 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN 72 2072-1 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin

190 Kč

ČSN 72 2072-10 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky

230 Kč

ČSN 72 2072-11 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití

125 Kč

ČSN 72 2072-2 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt

125 Kč

ČSN 72 2072-3 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí

190 Kč

ČSN 72 2072-4 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků

190 Kč

ČSN 72 2072-5 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu

190 Kč

ČSN 72 2072-6 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním

125 Kč

ČSN 72 2072-8 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného

125 Kč

ČSN 72 2072-9 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken

190 Kč

ČSN 72 2080 (722080) - říjen 2011

Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 15167-1 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

230 Kč

ČSN EN 15167-2 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

ČSN EN 13263-1 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13263-2 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN EN 16622 (722096) - květen 2016

Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč