Třída 7272 - Izolační materiály a výrobky směsové

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13162 +A1 (727201) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13163 +A2 (727202) - srpen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

550 Kč

ČSN EN 13164 +A1 (727203) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13165 +A2 (727204) - březen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace

550 Kč

ČSN EN 13166 +A2 (727205) - březen 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13167 +A1 (727206) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13168 +A1 (727207) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13169 +A1 (727208) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13170 +A1 (727209) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13171 +A1 (727210) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 13172 (727211) - červenec 2012 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody

350 Kč

ČSN EN 13467 (727212) - leden 2019 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

230 Kč

ČSN EN 13468 (727213) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení stopových množství ve vodě rozpustných chloridových, fluoridových, křemičitanových a sodných iontů a stanovení pH

230 Kč

ČSN EN 13469 (727214) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí

230 Kč

ČSN EN 13470 (727215) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení objemové hmotnosti předem tvarované izolace potrubí

190 Kč

ČSN EN 13471 (727216) - září 2002

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení součinitele tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 13472 (727217) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření

230 Kč

ČSN EN 14316-1 (727218) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN EN 14316-2 (727218) - srpen 2007

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

190 Kč

ČSN EN 14317-1 (727219) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN EN 14317-2 (727219) - srpen 2007

Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

190 Kč

ČSN EN 14063-1 (727220) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

370 Kč

ČSN EN 14063-2 (727220) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

230 Kč

ČSN 72 7221-1 (727221) - duben 2008

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.11t

372 Kč

ČSN 72 7221-2 (727221) - duben 2008

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

230 Kč

ČSN 72 7221-3 (727221) - březen 2011

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

340 Kč

ČSN EN 14706 (727221) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty

340 Kč

ČSN EN 14707 (727222) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí

230 Kč

ČSN EN 14933 (727223) - srpen 2008 aktuální vydání

Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14934 (727224) - srpen 2008 aktuální vydání

Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14303 (727225) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

350 Kč

ČSN EN 14304 (727226) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14305 (727227) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14306 (727228) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14307 (727229) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14308 (727230) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14309 (727231) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

550 Kč

ČSN EN 14313 (727232) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14314 (727233) - duben 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 15715 (727234) - červen 2010

Tepelně izolační výrobky - Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň - Průmyslově vyráběné výrobky

550 Kč

ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235) - prosinec 2019 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

550 Kč

ČSN EN 14064-2 (727235) - září 2010

Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky

340 Kč

ČSN EN 15599-1 (727236) - leden 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN EN 15599-2 (727236) - prosinec 2010

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15600-1 (727237) - leden 2011

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

340 Kč

ČSN EN 15600-2 (727237) - prosinec 2010

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15732 (727238) - březen 2013

Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)

350 Kč

ČSN EN 16069 +A1 (727239) - květen 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 14318-1 (727240) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč

ČSN EN 14318-2 (727240) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč

ČSN EN 14319-1 (727241) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč

ČSN EN 14319-2 (727241) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

190 Kč

ČSN EN 14320-1 (727242) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč

ČSN EN 14320-2 (727242) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč

ČSN EN 15501 ed. 2 (727243) - prosinec 2016 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace

440 Kč

ČSN EN 16025-1 (727244) - listopad 2013

Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS

350 Kč

ČSN EN 16025-2 (727244) - listopad 2013

Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS

190 Kč

TNI CEN/TR 15985 (727245) - prosinec 2013

Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 15101-1 +A1 (727246) - březen 2020 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

550 Kč

ČSN EN 15101-2 (727246) - květen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

340 Kč

ČSN EN 14315-1 (727247) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním

550 Kč

ČSN EN 14315-2 (727247) - srpen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky

230 Kč

ČSN EN 16809-1 (727248) - únor 2021 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a stmelených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním

350 Kč

ČSN EN 16809-2 (727248) - listopad 2017 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci

230 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - únor 2018 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu

230 Kč

ČSN EN 17140 (727252) - duben 2021

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 16977 (727253) - květen 2021

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč