ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235) Aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

ČSN EN 14064-1 ed. 2 Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14064-1

Tento dokument specifikuje požadavky na výrobky z minerální vlny, volně ukládané in situ foukáním nebo vháněním do půdních prostorů, zděných dutinových stěn a do rámových konstrukcí.
Tento dokument specifikuje izolační výrobky před zabudováním. Popisuje charakteristiky výrobků a obsahuje postupy zkoušení, označování a značení štítkem.
Tento dokument nestanovuje požadovanou úroveň dané vlastnosti, které musí výrobek dosáhnout, aby se prokázala jeho vhodnost pro konkrétní použití. Úrovně požadované pro dané použit lze nalézt v předpisech nebo v souvisejících normách.
Tento dokument se nevztahuje na průmyslově vyráběné izolační výrobky z minerální vlny (MW) nebo na výrobky vyráběné na stavbě, které jsou používány jako izolace zařízení budov a průmyslových instalací.
Výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2˙K/W nebo s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti větší než 0,060 W/(m˙K) při teplotě 10 °C nejsou předmětem této normy.
Tento dokument nestanovuje požadavky na výrobky určené pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti.

Označení ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235)
Katalogové číslo 508847
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135088478
Tato norma nahradila ČSN EN 14064-1 ed. 2 (727235) z května 2019
ČSN EN 14064-1 (727235) z září 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14064-2 (727235)
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky