ČSN EN 15101-1 +A1 (727246) Nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

ČSN EN 15101-1 +A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 15101-1+A1

Tato norma specifikuje požadavky na izolační výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) pro tepelnou a/nebo zvukovou izolaci budov při zabudování do stěn, podlah, chodeb, střech a stropů. Norma obsahuje specifikace pro izolační výrobky z volně sypané celulózy (LCFI) před zabudováním. Norma dále uvádí charakteristiky výrobku a zahrnuje postupy zkoušení, označování a značení štítkem a pravidla pro hodnocení shody. Výrobky, které jsou předmětem této evropské normy, mohou být také používány v prefabrikovaných tepelněizolačních systémech a kompozitních panelech; funkční vlastnosti systémů v nosném použití obsahujících tyto výrobky nejsou součástí této normy. Výrobky s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti při 10 °C větším než 0,060 W/(m.K) nebo deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2.K/W nejsou předmětem této normy. Norma nespecifikuje požadovanou úroveň všech vlastností, kterých má být u výrobku dosaženo k prokázání způsobilosti pro určité použití. Požadované úrovně mají být uvedeny v místních předpisech nebo v nekonfliktních normách. Dále norma nezahrnuje průmyslově vyráběné výrobky z celulózy uváděné na trh jako rohože nebo desky určené pro izolaci budov nebo výrobky z volně sypané celulózy určené pro izolaci zařízení budov a průmyslových instalací.

Označení ČSN EN 15101-1 +A1 (727246)
Katalogové číslo 509774
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135097746
Tato norma nahradila ČSN EN 15101-1 +A1 (727246) z listopadu 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15101-2 (727246)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky