ČSN EN 16809-2 (727248) Aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci

ČSN EN 16809-2 Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma upřesňuje požadavky pro výrobky z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu instalovaných v dutých zdech a rámových konstrukcích. Norma stanovuje požadavky pro instalované tepelněizolační výrobky. Dále tato norma společně s EN 16809-1 popisují charakteristiky výrobku, které jsou vázány na základní požadavky
Nařízení (EU) 305/2011. Také specifikuje kontroly a zkoušení výrobku, které se použijí při prohlášení o výrobku zhotovitelem, a specifikuje pravidla pro prohlášení o vlastnostech. Norma neupřesňuje požadovanou úroveň dané vlastnosti, které má být u výrobku dosaženo, aby se dokázala způsobilost pro účely konkrétní použití. Požadované úrovně vlastností pro dané použití se najdou v předpisech nebo nekonfliktních normách. Například, jak je uvedeno v poznámce v předmětu normy EN 16809-1, jsou v různých členských státech možné různé způsoby zkoušení nasákavosti. Dále norma nezahrnuje výrobky s deklarovanou vyšší tepelnou vodivostí při 10 °C než 0,060 W/(m.K). Norma nezahrnuje továrně vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu formovaných do rohoží, částí rohoží, rolí nebo desek. Tato norma nezahrnuje výrobky používané na zvukovou izolaci nebo absorpci zvuku.

Označení ČSN EN 16809-2 (727248)
Katalogové číslo 503591
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2017
Datum účinnosti 1. 12. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135035915
Tato norma nahradila ČSN EN 16809-2 (727248) z července 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16809-1 (727251)
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací