ČSN EN 13163 +A2 (727202) Aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

ČSN EN 13163 +A2 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13163+A2

Tato evropská norma uvádí požadavky na průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu
s tuhým nebo pružným opláštěním nebo povlakem, nebo bez nich, které se používají pro tepelnou izolaci budov. Výrobky se zhotovují ve formě desek, rolí nebo jiných prefabrikovaných tvarů (plochých, zkosených, s perem a drážkou, polodrážkou, tvarovaných atd.).
Výrobky, které jsou předmětem této normy, se používají také jako zvuková izolace a v prefabrikovaných tepelněizolačních systémech a kompozitních panelech; funkční vlastnosti systémů obsahujících tyto výrobky nejsou součástí této normy.
Tato norma popisuje charakteristiky výrobku a obsahuje postupy pro zkoušení, hodnocení shody, značení a označování štítkem.
Tato norma nespecifikuje požadovanou třídu nebo úroveň sledované vlastnosti, které má být u výrobku dosaženo k prokázání způsobilosti pro určené použití. Třídy a úrovně požadované pro dané použití mohou být uvedeny v předpisech nebo v nekonfliktních normách.
Výrobky s deklarovaným tepelným odporem nižším než 0,25 m2˙K/W nebo deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti větším než 0,060 W/(m˙K) při 10 °C nejsou předmětem této normy.
Tato norma nezahrnuje izolační výrobky vyráběné in situ (zahrnuté v EN 16025-1 a EN 16025-2), výrobky určené k použití jako izolace technického zařízení budov a průmyslových instalací (zahrnutých v EN 14309), výrobky určené k použití v inženýrských stavbách (zahrnuté v EN 14933) a výrobky určené k použití ve stropních systémech z trámů a vložek (zahrnuté v EN 15037-4).

Označení ČSN EN 13163 +A2 (727202)
Katalogové číslo 502654
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135026548
Tato norma nahradila ČSN EN 13163 +A2 (727202) z května 2017
ČSN EN 13163 +A1 (727202) z května 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)