ČSN EN ISO 11819-1 (011679) Nové vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

ČSN EN ISO 11819-1 Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje metodu pro porovnání dopravního hluku na různých površích vozovky pro různá složení silniční dopravy sloužící k vyhodnocení různých typů povrchů vozovky. Určitému povrchu vozovky jsou přiřazeny hladiny akustického tlaku, reprezentující buď lehká, nebo těžká vozidla jedoucí zvolenými rychlostmi. Metoda je použitelná pro neomezovaný dopravní proud, tj. pohybující se konstantní rychlostí, při povolených rychlostech 50 km/h a vyšších. Pro jiné jízdní podmínky, kdy dopravní proud je omezován, např. na křižovatkách a při dopravních kongescích, nelze metodu použít.
Normalizovaná metoda pro porovnávání hlukových charakteristik povrchů vozovky dává orgánům státní správy v oblasti komunikací a životního prostředí nástroj k zavedení běžných praxí nebo limitů, pokud jde o použití povrchů vozovky splňujících určitá hluková kritéria. Předmětem ISO 11819 (všechny části) však není taková kritéria navrhovat.
Statistická metoda při průjezdu (SPB) je vhodná k použití pro tyto hlavní účely:
- ke klasifikování povrchů vozovky podle vlivu na dopravní hluk (klasifikace povrchů);
- jako pomůcka při ověřování shody zhotovení povrchů vozovky;
- k hodnocení akustického chování povrchů vozovky v průběhu provozu vzhledem k novému stavu;
- k hodnocení vlivu různých povrchů vozovky na dopravní hluk na místech bez ohledu na stav a dobu provozu;
- k hodnocení akustického chování povrchů vozovky vzhledem k referenčnímu povrchu.
Z důvodu praktických omezení nemůže být metoda použita na všech možných místech. Zkoušení na některých místech, která byla dříve nepřijatelná, však umožňuje metoda s využitím pomocné desky.
Obecný popis statistické metody při průjezdu je uveden v kapitole 5.

Označení ČSN EN ISO 11819-1 (011679)
Katalogové číslo 518273
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2023
Datum účinnosti 1. 12. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135182732
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11819-1 (011679) z srpna 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11819-2 (011679)
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679)
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky

foo