Třída 0116 - Akustika

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN 01 1600 (011600) - únor 2003

Akustika - Terminologie

590 Kč

ČSN EN ISO 266 (011601) - leden 1999

Akustika - Vyvolené kmitočty

125 Kč

ČSN ISO 532-1 (011602) - červenec 2018

Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda

550 Kč

ČSN EN ISO 3740 (011603) - duben 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem

440 Kč

ČSN EN ISO 3744 (011604) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda pro přibližně volné pole nad odrazivou rovinou

590 Kč

ČSN EN ISO 3743-1 (011605) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

440 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - duben 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

440 Kč

ČSN EN ISO 3746 (011606) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou

550 Kč

ČSN EN ISO 3741 (011607) - duben 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové zkušební místnosti

550 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - září 2012 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

760 Kč

ČSN EN ISO 4871 (011609) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení

340 Kč

ČSN EN ISO 15667 (011610) - srpen 2001

Akustika - Směrnice pro snižování hluku kryty a kabinami

550 Kč

ČSN EN ISO 11546-1 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace)

340 Kč

ČSN EN ISO 11546-2 (011611) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování)

340 Kč

ČSN EN ISO 3747 (011612) - červen 2011 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí

440 Kč

ČSN ISO 7574-1 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice

125 Kč

ČSN ISO 7574-2 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje

65 Kč

ČSN ISO 7574-3 (011614) - květen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů

65 Kč

ČSN ISO 7574-4 (011614) - srpen 1993

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů

230 Kč

ČSN EN ISO 11957 (011615) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ

230 Kč

ČSN EN ISO 6926 (011616) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

465 Kč

ČSN EN ISO 9614-1 (011617) - duben 2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech

340 Kč

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním

440 Kč

ČSN ISO 9614-2 (011617) - prosinec 1997

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.98t

372 Kč

ČSN EN ISO 11200 (011618) - leden 2015 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.20t

565 Kč

ČSN EN ISO 11201 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 11202 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.21t

565 Kč

ČSN EN ISO 11203 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.20t

420 Kč

ČSN EN ISO 11204 (011618) - prosinec 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 11205 (011618) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity

340 Kč

ČSN EN ISO 12001 (011619) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Pravidla pro tvorbu a prezentaci zkušebních předpisů pro hluk

340 Kč

ČSN ISO 1999 (011620) - duben 2014 aktuální vydání

Akustika - Odhad ztráty sluchu vlivem hluku

340 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - únor 2017 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

440 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku

550 Kč

TNI ISO/PAS 1996-3 (011621) - červenec 2023

Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 3: Objektivní metoda měření výraznosti impulzních zvuků a korekce LAeq

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 9612 (011622) - leden 2010

Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda

440 Kč

ČSN EN ISO 14257 (011623) - srpen 2002

Akustika - Měření a popis křivek rozložení zvuku v pracovních prostorech, pomocí parametrů, pro hodnocení jejich akustických vlastností

350 Kč

ČSN ISO 7196 (011625) - únor 1997

Akustika. Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

190 Kč

ČSN EN ISO 1683 (011626) - listopad 2015 aktuální vydání

Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích

190 Kč

ČSN ISO 10843 (011627) - březen 1999

Akustika - Metody popisu a fyzikálního měření jednotlivých impulzů nebo série impulzů zvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.10t

360 Kč

ČSN EN 1746 (011628) - červenec 1999

Bezpečnost strojů - Návod pro navrhování kapitol o hluku v bezpečnostních normách

230 Kč

ČSN ISO 16832 (011629) - únor 2010

Akustika - Škálování hlasitosti pomocí kategorií

230 Kč

ČSN EN ISO 389-1 (011630) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka

230 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - prosinec 2016 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory

230 Kč

ČSN EN ISO 389-5 (011630) - červenec 2007 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 5: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny v kmitočtovém rozsahu od 8 kHz do 16 kHz

190 Kč

ČSN EN ISO 389-6 (011630) - leden 2008

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 6: Referenční práh slyšení pro měřicí signály s krátkou dobou trvání

230 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - březen 2022 aktuální vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole

230 Kč

ČSN EN ISO 389-8 (011630) - leden 2005

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 8: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku slyšení pro čisté tóny a sluchátka s uzavřeným objemem (cirkumaurální)

230 Kč

ČSN EN ISO 389-9 (011630) - leden 2010

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení

230 Kč

ČSN ISO 389-2 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 2: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a vložná sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

ČSN ISO 389-4 (011630) - květen 1996

Akustika. Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů. Část 4: Referenční hladiny pro úzkopásmový maskovací šum

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví

340 Kč

ČSN ISO 28961 (011632) - červen 2012

Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení otologicky normálních osob ve věku od 18 do 25 let pro poslech v podmínkách volného pole

230 Kč

ČSN EN ISO 8253-1 (011635) - květen 2011

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

350 Kč

ČSN EN ISO 8253-2 (011635) - srpen 2010

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

230 Kč

ČSN EN ISO 8253-3 (011635) - únor 2023 aktuální vydání

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí

440 Kč

ČSN EN ISO 11904-1 (011636) - srpen 2003

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 1: Metoda používající mikrofon vložený do ucha (metoda MIRE)

340 Kč

ČSN EN ISO 11904-2 (011636) - duben 2022 aktuální vydání

Akustika - Stanovení akustické imise ze zdrojů zvuku umístěných v blízkosti ucha - Část 2: Metoda používající figurínu (figurínová metoda)

340 Kč

ČSN P ISO/TS 15666 (011637) - červenec 2022

Akustika - Posuzování obtěžování hlukem s využitím sociálních a sociálně akustických šetření

230 Kč

ČSN EN ISO 21388 (011640) - červenec 2022 aktuální vydání

Akustika - Management přizpůsobování sluchadel

440 Kč

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - březen 2020 aktuální vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - březen 2020 aktuální vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-3 (011640) - leden 2008

Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-4 (011640) - květen 2001

Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem

190 Kč

ČSN ISO 13475-1 (011641) - červenec 2001

Akustika - Stacionární zvuková varovná zařízení používaná ve venkovních prostorech - Část 1: Provozní měření k určení veličin emise zvuku

340 Kč

ČSN ISO 15665 (011642) - prosinec 2006

Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub

350 Kč

ČSN ISO 13474 (011643) - červen 2010

Akustika - Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí

440 Kč

ČSN EN ISO 26101-1 (011644) - červen 2022

Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.22t

405 Kč

ČSN ISO 13472-1 (011649) - září 2004

Akustika - Měření in situ zvukové pohltivosti povrchu vozovky - Část 1: Metoda zvětšené plochy

350 Kč

ČSN ISO 13472-2 (011649) - srpen 2010

Akustika - Měření vlastností zvukové pohltivosti vozovky in situ - Část 2: Bodová metoda pro odrazivé povrchy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - srpen 2020 aktuální vydání

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací

590 Kč

ČSN EN ISO 9295 (011653) - listopad 2015

Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654) - únor 2023 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 7849-2 (011654) - září 2022

Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 2: Technická metoda včetně určování odpovídajícího činitele vyzařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2151 (011655) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2)

350 Kč

ČSN EN ISO 1680 (011656) - červenec 2014 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji

340 Kč

ČSN ISO 9296 (011657) - červenec 2018 aktuální vydání

Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací

230 Kč

ČSN ISO 22955 (011658) - březen 2022

Akustika - Akustická kvalita otevřených kanceláří

440 Kč

ČSN EN ISO 7235 (011663) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta

550 Kč

ČSN ISO 9613-1 (011664) - listopad 1995

Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře

340 Kč

ČSN ISO 9613-2 (011664) - září 1998

Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu

340 Kč

ČSN EN ISO 2922 (011665) - prosinec 2021 aktuální vydání

Akustika - Měření zvuku šířeného vzduchem vyzařovaného plavidly na vnitrozemských vodních cestách a v přístavech

230 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - březen 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3

230 Kč

ČSN EN ISO 5136 (011667) - duben 2010 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí

590 Kč

ČSN ISO 8297 (011668) - leden 1997

Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 11.21t

355 Kč

ČSN EN ISO 5135 (011669) - březen 2022 aktuální vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11820 (011671) - květen 1998

Akustika - Měření tlumičů in situ

340 Kč

ČSN ISO 10302-1 (011673) - říjen 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 1: Měření hluku šířeného vzduchem

440 Kč

ČSN ISO 10302-2 (011673) - prosinec 2011

Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí

340 Kč

ČSN ISO 10847 (011674) - červen 1999

Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.00t

250 Kč

ČSN EN ISO 14163 (011675) - listopad 1999

Akustika - Směrnice pro snižování hluku tlumiči

440 Kč

ČSN EN ISO 10846-1 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 1: Principy a směrnice

340 Kč

ČSN EN ISO 10846-2 (011676) - leden 2009 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 2: Přímá metoda pro stanovení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč

ČSN EN ISO 10846-3 (011676) - březen 2003

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 3: Nepřímá metoda určení dynamické tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

440 Kč

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - listopad 2004 aktuální vydání

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb

350 Kč

ČSN EN ISO 10846-5 (011676) - září 2009

Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 5: Metoda měření v budicím bodě pro stanovení nízkofrekvenční přenosové tuhosti pružných podpor pro translační pohyb

340 Kč

ČSN EN 12549 +A1 (011677) - únor 2009 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - září 2019 aktuální vydání

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13473-5 (011678) - srpen 2010

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury

350 Kč

ČSN ISO 13473-2 (011678) - prosinec 2003

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 2: Terminologie a základní požadavky vztahující se k analýze profilu textury vozovky

340 Kč

ČSN ISO 13473-3 (011678) - září 2004

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 3: Specifikace a klasifikace profilometrů

230 Kč

ČSN EN ISO 11819-1 (011679) - listopad 2023 nové vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu

550 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - březen 2018 aktuální vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti

570 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - leden 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky

340 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - červen 2022 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - červen 2022 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 11690-3 (011680) - listopad 1999

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 3: Šíření zvuku a predikce hluku v pracovních prostorech

350 Kč

ČSN EN ISO 11689 (011681) - květen 1998

Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

360 Kč

ČSN EN ISO 11688-1 (011682) - březen 2010 aktuální vydání

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování

350 Kč

ČSN EN ISO 11688-2 (011682) - červen 2002

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 2: Fyzikální základy navrhování s ohledem na snižování hluku

440 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - březen 2015 aktuální vydání

Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami

440 Kč

ČSN EN ISO 17624 (011684) - červen 2005

Akustika - Směrnice pro snižování hluku akustickými clonami v kancelářích a provozovnách

230 Kč

ČSN ISO 5128 (011685) - listopad 2002

Akustika - Měření vnitřního hluku motorových vozidel

190 Kč

ČSN ISO 16254 (011686) - září 2017

Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda

350 Kč

ČSN ISO 362-1 (011686) - říjen 2023 aktuální vydání

Akustika - Technická metoda měření hluku vyzařovaného akcelerujícími silničními vozidly - Část 1: Kategorie M a N

590 Kč

ČSN ISO 362-2 (011686) - květen 2010

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 2: Kategorie L

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - červen 2023 aktuální vydání

Akustika - Měření hluku vyzařovaného zrychlujícími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 5130 (011686) - leden 2022

Akustika - Měření hladiny akustického tlaku vyzařované stojícími silničními vozidly

340 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - prosinec 2023 nové vydání

Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti

340 Kč

ČSN ISO 15664 (011688) - duben 2005

Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 1: Určování hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření

440 Kč

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - prosinec 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem

350 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku

550 Kč

ČSN EN ISO 17201-4 (011690) - srpen 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 4: Predikce hluku projektilu

340 Kč

ČSN EN ISO 17201-5 (011690) - září 2010

Akustika - Hluk střelnic - Část 5: Management hluku

350 Kč

ČSN EN ISO 17201-6 (011690) - únor 2023 aktuální vydání

Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku

340 Kč

ČSN ISO 20906 (011691) - červenec 2010

Akustika - Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.14t

475 Kč

ČSN ISO 12913-1 (011692) - leden 2015

Akustika - Soundscape - Část 1: Definice a koncepční rámec

190 Kč

ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692) - červen 2021

Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat

350 Kč

ČSN ISO 17534-1 (011693) - červenec 2017

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 1: Požadavky na kvalitu a zabezpečení kvality

340 Kč

TNI ISO/TR 17534-2 (011693) - srpen 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality

340 Kč

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - září 2018

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1

550 Kč

TNI ISO/TR 17534-4 (011693) - červenec 2022

Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 4: Doporučení pro implementaci SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/996 v softwaru se zabezpečenou kvalitou v souladu s ISO 17534-1

945 Kč

ČSN EN ISO 20270 (011694) - prosinec 2021

Akustika - Charakterizování zdrojů zvuku a vibrací šířených konstrukcí - Nepřímé měření blokovacích sil

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč
foo