1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 11200 (011618) Aktuální vydání

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

ČSN EN ISO 11200 Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Návod pro používání základních norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 565 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 11200

Tato mezinárodní norma je rámcová norma uvádějící základní soubor ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205 pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovištích obsluhy a dalších stanovených místech. Uvádí návod pro:
- usnadnění tvorby zkušebních předpisů pro hluk;
- poskytování fyzikálních výkladů této veličiny emise hluku v porovnání s dalšími veličinami hluku (viz 4.1 až 4.3);
- porovnání různých měřicích metod poskytnutých souborem (viz tabulka 1);
- usnadnění výběru nejvhodnější (nejvhodnějších) metody (metod) v typických situacích v praxi (kapitola 6).
Tato mezinárodní norma je převážně založena na vývojových diagramech a tabulkách. Jsou popsány případové studie.
Daný pokyn platí jen pro zvuk šířený vzduchem. Obecně je určen pro použití při zkoušení hluku a zejména pro přípravu zkušebních předpisů pro hluk.
Normalizovaný zkušební předpis pro hluk je určený k výběru norem ze souboru ISO 11201, ISO 11202, ISO 11203, ISO 11204 a ISO 11205, které jsou nejvhodnější pro skupinu strojů, jež pokrývá, a které uvádějí podrobné požadavky na podmínky upevnění a provozní podmínky pro příslušnou skupinu jakož i umístění stanoviště (stanovišť) obsluhy a dalších stanovených míst, které jsou předepsány v těchto mezinárodních normách.
Takto získané údaje lze použít pro deklarování a ověřování hladin emisního akustického tlaku tak, jak jsou například stanovena v ISO 4871.[3]

Označení ČSN EN ISO 11200 (011618)
Katalogové číslo 96604
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2015
Datum účinnosti 1. 2. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963966045
Změny a opravy A1 7.20t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11200 (011618) z dubna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)