ČSN EN ISO 8253-2 (011635)

Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

ČSN EN ISO 8253-2 Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 8253 stanovuje příslušné vlastnosti měřicích signálů, požadavky na volná, difuzní a kvazi-volná zvuková pole a postupy při audiometrii ve zvukovém poli pomocí čistých tónů, kmitočtově modulovaných signálů nebo dalších úzkopásmových měřicích signálů prezentovaných jedním nebo více reproduktory. Primárním účelem je určení prahových hladin slyšení v kmitočtovém rozsahu od 125 Hz do 8 kHz, ale tento rozsah může být rozšířen na rozsah od 20 Hz do 16 000 Hz.
Tato část ISO 8253 nezahrnuje specifikace pro reproduktory držené v ruce. Nezahrnuje řeč jako měřicí signál.
Účelem této části ISO 8253 je zajistit, aby měření sluchu pomocí audiometrie ve zvukovém poli byla tak vysoce přesná a opakovatelná, jak je to jen možné.
Příklady grafického znázornění výsledků jsou uvedeny v příloze A a v bibliografii.
Audiometrii ve zvukovém poli je přípustné použít pro různé účely, např. pro hodnocení ostrosti sluchu u malých dětí a určení funkčního zesílení sluchadla používaného konkrétním posluchačem.

Označení ČSN EN ISO 8253-2 (011635)
Katalogové číslo 86581
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2010
Datum účinnosti 1. 9. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963865812
Tato norma nahradila ČSN ISO 8253-2 (011635) z října 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 8253-1 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 1: Audiometrie čistými tóny vedenými vzduchem a kostí

ČSN EN ISO 8253-3 (011635)
Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí