ČSN ISO 8297 (011668)

Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda

ČSN ISO 8297 Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8297:1994. Stanovuje technickou metodu (třída 2, jak je definována v ISO 2204) určení hladin akustického výkonu velkých provozů s více zdroji, které jsou důležité k vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Tyto hladiny akustického výkonu mohou být užity ve vhodném predikčním modelu pro výše uvedené vyhodnocení. Metoda je omezena na velké výrobní procesy s více zdroji hluku (kombinace nestanoveného počtu jednotlivých zdrojů), které mají hlavní rozměry v horizontální rovině a které vyzařují v této rovině v podstatě rovnoměrně. Měřeny jsou frekvenčně nevážené hladiny akustického tlaku v oktávových pásmech. Vyhodnocením jsou získány jak hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech, tak, pokud je požadováno, hladiny akustického výkonu A. Metoda je aplikovatelná pro výrobní plochy, na nichž je většina zařízení umístěna ve venkovním prostoru a není uzavřená v budově, například, například petrochemické komplexy, jednotky, kamenolomy, drtírny, těžní věže. Metoda je také aplikovatelná pro výrobní provozy, které mají největší horizontální rozměr plochy provozu od 16 m do přibližně 320 m. Norma se používá pro zdroje, které vyzařují širokopásmový hluk, úzkopásmový hluk, diskrétní tóny, hluk tvořený opakovanými impulsy,nebo kombinaci uvedených typů. Uvedený postup je aplikovatelný pro ustálený hluk za předpokladu, že je statisticky stacionární. Není vhodný pro měření jednotlivých zvukových impulsů. Postup je nejvhodnější pro širokopásmový hluk. Vedle definic jsou zejména normalizovány značky, akustické prostředí, přístroje, provozní podmínky, postup a výpočet hladin akustického výkonu pro účely vyhodnocení hladin prostředí. Postup při provádění zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 8297 (01 1668) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN ISO 8297 (011668)
Katalogové číslo 20804
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963208046
Dostupnost skladem (tisk na počkání)