ICS 17.140.10 - Akustická měření a snižování hluku všeobecně

ČSN ISO 7196 (011625) - únor 1997

Akustika. Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

190 Kč

ČSN ISO 9613-1 (011664) - listopad 1995

Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře

340 Kč

ČSN ISO 8297 (011668) - leden 1997

Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 11690-1 (011680) - duben 1998

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku

350 Kč

ČSN IEC 1012 (368851) - leden 1995

Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

157 Kč

ČSN 73 0525 (730525) - únor 1998 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

230 Kč