ČSN EN ISO 4869-2 (011640) Aktuální vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

ČSN EN ISO 4869-2 Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje tři metody (metodu oktávových pásem, metodu HML a metodu SNR) odhadování efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Metody jsou použitelné jak pro hladinu akustického tlaku, tak pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku hluku. Ačkoliv jsou primárně určeny pro expozice ustálenému hluku, jsou metody rovněž použitelné pro hluky obsahující impulzní složky. Je možné, že tyto metody by nemusely být vhodné k použití při měřeních hladin špičkového akustického tlaku.
Hodnoty v oktávových pásmech, H, M, L nebo SNR jsou vhodné ke stanovení kritérií pro výběr nebo porovnání chráničů sluchu a/nebo nastavení minimálních požadavků na přípustný vložný útlum zvuku.

Označení ČSN EN ISO 4869-2 (011640)
Katalogové číslo 509398
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135093984
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 4869-2 (011640) z srpna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4869-1 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku

ČSN EN ISO 4869-3 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 3: Měření vložného útlumu mušlových chráničů pomocí akustického zkušebního přípravku

ČSN EN ISO 4869-4 (011640)
Akustika - Chrániče sluchu - Část 4: Měření hladiny akustického tlaku mušlových chráničů sluchu s amplitudově závislým útlumem