ČSN ISO 7574-2 (011614)

Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje

ČSN ISO 7574-2 Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 2: Metody pro jednotlivé stroje
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 65 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7574-2:1985, která byla převzata beze změn do EN 27574-2:1988. Všeobecný úvod k této čtyřdílné řadě norem ISO 7574 je uveden v ISO 7574-1. Tato část ISO 7574 obsahuje pokyny ke stanovení štítkové hodnoty emise hluku strojů a zařízení označených (štítkovaných) jednotlivě, tzn. v případě, že každý vyrobený stroj má vlastní štítkovou hodnotu emise hluku. Dále je stanoven postup ověření emise hluku jednotlivého stroje nebo jednotlivého zařízení se zřetelem na štítkovou hodnotu. Tato část se nezabývá následky, které nastanou, jestliže kontrola nepotvrdí platnost stanovených hodnot pro jednotlivý stroj. Poměrně stručná část normy se v podstatě zabývá jen směrnicemi pro subjekt, stanovující štítkovou hodnotu ( kap. 5) a způsobem jejího ověřování (kap. 6) ČSN ISO 7574-2 (01 1614) byla vydána v květnu 1993. ČSN ISO 7574-2, spolu s ČSN ISO 7574-1 a ČSN ISO 7574-3 i ČSN ISO 7574-4 nahradila ČSN 01 1614 z 17.12.1987.

Označení ČSN ISO 7574-2 (011614)
Katalogové číslo 28681
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 5. 1993
Datum účinnosti 1. 6. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963286815
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7574-1 (011614)
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 1: Všeobecné zásady a definice

ČSN ISO 7574-3 (011614)
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 3: Jednoduchá metoda (přechodná úprava) pro série strojů

ČSN ISO 7574-4 (011614)
Akustika. Statistické metody pro určení a ověření stanovených hodnot. Emise hluku strojů a zařízení. Část 4: Metody pro série strojů